Raporto pri la 90-a SAT-Kongreso

Raporto pri la 90-a SAT-Kongreso

 

 La 90-a Kongreso de SAT (Sennacieca Asocio Tutmonda) okazis de la 29-a de julio ĝis la 5-a de aŭgusto en la urbeto Gimpo, apud Seulo, Koreio. Dum la semajna kongreso 105 kongresanoj el 23 landoj, 6 kontinentoj plenplene ĝuis liberecan kaj sennaciecan etoson de la kongreso, kiu estis unuafoje okazigita en Azio.

Pli ol 20 prelegoj estis preparitaj por la kongresanoj el 23 landoj. Krom la tagoj de la kongresa ekskurso, energiaj prelegoj kaj intensaj diskutoj daŭris dum la kongreso pri jenaj temoj: Veganismo, Nuklea Akcidento en Fukuŝimo en Japanio, Evoluo de A.I.(Aretefarita Inteligento) kaj ĝia influo al socio, Kandelluma Revolucio en Koreio dum 2016~7, Absoluta Demokratio – Demokratiigo de Ĉiuj Demokratioj, La Rusa Revolucio en 1917, Pri Unuiĝo de Nord- kaj Sud-Koreio, Influo de Pejzaĝo, Esperanto Movado, Lingvaj Problemoj, Nuntempa Monda Kapitalismo, Nuntempa Situacio de Kubo kaj D.R.Kongo, Fak-agado en la Reto(Fejsbuko) ktp.

Samtempe okazis laborkunsidoj de SAT, en kiuj estis proponitaj diversaj opinioj pri la administrado kaj evoluplanoj de la SAT-movado, kaj kunsidoj de diversaj frakcioj de SAT, kiaj Sennaciista, Liberecana, Vegetara, Komunista, Verdula ktp.

Multaj prezentaĵoj, kiaj Korea Folklora Danco de Espera Mondo, Koncerto de la familia muzikgrupo el Litovio Sepa Asorti, Komedio "La Malfermilo", Aŭkcio per Esperantaĵoj, Korea Opero “Ariari”, Japana Te-ceremonio, Muzikado de diverslandaj muzikiloj, Revoluciaj kantoj ktp, gajigis la ĉeestantojn ĉiuvespere.

La 90-a SAT-Kongreso finiĝis esprimante esperon pri kiel eble plej rapida okazigo de la duafoja SAT-Kongreso en Azio. La SAT-flago estis transdonita al la reprezentanto de la urbo Kragujevac de Serbio, kiu gastigos la 91-an kongerson en 2018.

 

2017. 08. 13.

 

OKK(Organiza Kongresa Komitato) de la 90-a SAT-Kongreso