Kongresa Programo de la 90a SAT-Kongreso

 

La 90a SAT-Kongreso 2017 Seulo/Gimpo – Program-Tabelo
Kongresa Temo: Demokratio en Nuntempa Mondo

  Sabato 29/7 Dimanĉo 30/7 Lundo 31/7 Mardo 1/8
7:00~8:00   Matenmanĝo Matenmanĝo Matenmanĝo
8:00~9:00 Tuttaga
Ekskurso
TT1
Seulo
28 EUR
Tuttaga
Ekskurso
TT2
Buyeo
30 EUR
9:00~10:00 Malfermo de la
Kongreso (D.)
Laborkunsido 1 (D.)
Agadraporto/Jarraporto
10:00~11:00
11:00~12:00
12:00~13:00 Kandela Revolucio (D.)
– Kang Hongu
Mia Esperanta Domo
en Kreto (D.)
– Annie Grente
13:00~14:00 Akcepto
de la
Kongresanoj
  TagmanĝoLibroservo TagmanĝoLibroservo
14:00~15:00 Kandelrevolucio de multitudoj
& absoluta demokratio,(D.)
– Amelano Ĵo
Nuklea akcidento en
Fukuŝima kaj poste (D.)
– Hori Yasuo
15:00~16:00
16:00~17:00 Esperanto
Kurso (D.)
– Kara An
Gugla Pasporto? (D.)
– Hiongun KIM
Por Esperanta Fako
17:00~18:00 Liberecana
Frakcio (D.)
Vegetara
Frakcio (K.)
18:00~19:00 Vespermanĝo VespermanĝoLibroservo VespermanĝoLibroservo VespermanĝoLibroservo
19:00~20:00 Interkonatiĝa Vespero (D.)
– 2 muzikaj bandoj de,
– Prezento de Pentrarto
: Paŭlino Gaborit

Folklora Vespero (S.)
– Espera Mondo

Muzika Vespero (D.) – Koncerto de <Sepa Asorti> – Revoluciaj Kantoj: Dieter Rooke – Kantoj kun gitaro: Neil Blonstein Malpeza Vespero (D.)
– Prezento de artaĵo
el Ganao
: Offori-atta Pascal
– Muzikado per diverslandaj
muzikiloj : Hori Yasuo
20:00~21:00
21:00~22:00
22:00~        
  Merkredo 2/8 Ĵaŭdo 3/8 Vendredo 4/8 Sabato 5/8
7:00~8:00   Matenmanĝo Matenmanĝo Matenmanĝo
8:00~9:00 Duontaga
Ekskurso
DT1
Ganghwa Insulo
18 EUR
Duontaga
Ekskurso
DT2
Ganghwa Insulo
24 EUR
9:00~10:00 Laborkunsidoj2A (D.)
– Sennaciulo
Laborkunsidoj2B (K.)- Administrado / Laboro de PK Esperanto kaj la klasikaj lingvoj (D.)
– Saioa Escobar
1917 Rusa Revolucio (K.)
– Dieter Rooke
Foriro de la Kongresanoj
10:00~11:00 Laborkunsidoj2C (D.)
– Regiona Situacio
Laborkunsidoj2D (K.) Pejzaĝo kaj Ĝia Influo (D.)
– Maria Butan
Koreaj Lingvo & Historio (K.)
– Ho Song
11:00~12:00 Antropologio,
kartografio kaj
koloniismo(D.)
– Guilherme Moreira
Konferenco
pri Unuiĝo
de 2 koreaj ŝtatoj,(K.)
– Dieter Rooke
Memoro de E-movado (D.)
– Xavi Alcalde
La Notoj pri Monda Kapitalismo (K.)
– Miyazawa Naoto
12:00~13:00 Fak-agado en Fejsbuko (D.)
– Neil Blonstein
13:00~14:00 TagmanĝoLibroservo TagmanĝoLibroservo TagmanĝoLibroservo Tagmanĝo
14:00~15:00 Enrigardo al la Korea
Literaturo (D.)
– Rob Moerbeek
Veganismo (D.)
– Paŭlino Gaborit
Traduk
-AtelieroThe Experiment:
Georgia's Forgotten Revolution
1918-1921 (K.)
– Annie Grente
Eldona Fako Kooperativa (D.) Foriro de la Kongresanoj
15:00~16:00 LEA-
Komitato (D.)
Mandala Meditada Praktado (K.)
– Joe Eungyeong
20 EUR
Tajvano, Malfacila Nomo (D.)
– Abengo Cho
Verdula Frakcio (D.) Liberpensula Frakcio (K.)
16:00~17:00 Komunista
Frakcio (D.)
Laborkunsido 3 (D.)Resumo laborgrupoj Laborkunsido 4 (D.)
– Gvidrezolucio
– Deklaracio
17:00~18:00 Sennaciista Frakcio (D.)
18:00~19:00 VespermanĝoLibroservo VespermanĝoLibroservo VespermanĝoLibroservo Vespermanĝo
19:00~20:00


Teatra Vespero (D.)
– Komedio <La Malfermilo>
: Saŝa & Franciska
– Aŭkcio per Esperantaĵoj
: Tahira Masako

Distra Vespero (D.)
– Korea opero <ARIARI>
(LEE Eunwoo)
– Japana Te-ceremonio
: Huzimoto Hideko
– Prezento pri
<Suwon Migrintara Centro>
: JUNG Jiyun

Fermo de la Kongreso (D.)
– prezentado pri la 91a SAT
-Kongreso(Saŝa)
 
20:00~21:00 Adiaŭa Vespero (D.)
21:00~22:00
22:00~        

Loko: D. = Diamanta Halo / K. = Kristala Halo / S. = Safira Halo
* La tempo-loko plano povos ŝanĝi pro loka kondiĉo, do ĉiam kontrolu aktualan programtabulon en la kongresejo!