La 91a SAT-Kongreso en Kragujevac, 2018

Aliĝu nun al la 91a SAT-Kongreso, 2018!

Reta Aliĝilo: https://goo.gl/kU36G8

Pliaj Informoj kaj KotizTabelo: https://goo.gl/sgrPWu

 

La 91-a kongreso de SAT,
Kragujevac, 5-12 aŭgusto 2018

En la centro de Serbio, lando en sud-orienta Eŭropo, 100 km sude-sudoriente de ĝia ĉefurbo Beogrado, troviĝas la urbo Kragujevac, la unua ĉefurbo de Serbio post ĝia liberiĝo elsub turkoj komence de la 19-a jarcento kaj la sekvonta kongresurbo de SAT. Ĝi estas ekonomia, industria, administra, kultura kaj universitata centro de Ŝumadio, la centra regiono de Serbio loganta turistojn per siaj idiliaj pejzaĝoj,  kultur-historia heredaĵo, pitoreska folkloro, serba gastronomio kun spuroj de okcident-aziaj kaj mez-eŭropaj gustoj kaj ne imagebla sen la forta serba prunbrando, kaj antaŭ ĉio la gastamo kaj malfermaj koroj de la lokanoj.


La kongresejo estos en la hotelo "Kragujevac" adaptita al la kongresa turismo. Kun 160 litoj, teknike ekipitaj prelegejoj kaj kunvenejoj, restoracio kaj bufedejoj, ĝi proponas agrablajn kondiĉojn por moderna kongreso kaj bunta kongresa programo kun la ĉeftemo

Esperanto kaj transnacia komunikado en la inform-teknologia epoko

 

Frandaĵoj de serba kuirarto

Aldone al la labora parto de la kongreso, OKK planas varian kultur-artan kaj turisman programon: koncertojn, distrajn vesperojn, ekskursojn.

La serio de Esperanto-eventoj en la suda Eŭropo dum somero 2018 donas ŝancon al esperantistoj el la tuta mondo konatiĝi kun ĉi tiu mondoparto dum kelksemajna restado en eŭropa Esperantujo. Por finance plifaciligi la restadon, la SAT-kongresaj kotizoj estos rabatitaj por partoprenantoj de la samjaraj ILEI-kongreso en Madrido kaj UK en Lisbono. Por tiuj, kiuj post UK flugos al Beogrado aŭ alia flughaveno proksime de Kragujevac, OKK laŭinterkonsente organizos plutransporton de la flughaveno rekte ĝis la kongresejo en Kragujevac.

Bonvenon!

 

SAT(Sennacieca Asocio Tutmonda) estas la plej grava tutmonda organizaĵo de laboristaj esperantistoj. Ĝi estas asocio, kiu celas faciligi la translingvajn kaj transnaciajn rilatojn inter tiuj homoj, kiuj luktas por mondo sen klasa nek alitipa ekspluatado. SAT celas per konstanta uzado de Esperanto kaj ĝia mondskala aplikado, helpadi al la kreado de racie pensantaj spiritoj, kapablaj bone kompari, ĝuste kompreni kaj prijuĝi ideojn, tezojn, tendencojn kaj sekve kapablaj elekti memstare la vojon, kiun ili opinias plej rekta, aŭ plej irebla por la liberigo de sia klaso kaj forkonduko de la homaro al kiel eble plej alta ŝtupo de civilizo kaj kulturo.

Respondi