[Anticipe rigardi la 90an SAT-Kongreson 20] Fak-laboro ĉe Fejsbuko (Neil Blonstein)

[Anticipe rigardi la 90an SAT-Kongreson 20] Fak-laboro ĉe Fejsbuko (Neil Blonstein)
[미리 보는 제90차 세계무민족성협회 대회 20] 페이스북 등 인터넷상에서의 다양한 실천 (닐 브론슈타인)

Ni invitas vin al La 90a SAT-Kongreso en Seulo/Gimpo!

Tutmondaj Progresemaj Sociaj Aktivistoj
sen interpretisto Rekte Komunikas per ESPERANTO!
Ni invitas vin en la 90a SAT-Kongreso kun Diskuto kaj Festo!

Fak-laboro ĉe Fejsbuko


Neil Blonstein

12:00 ~ 13:00 en la 4a(Vendredo) de Aŭgusto, 2017 
Diamanta Halo  ĉe Yakam Hotelo

1. Kiuj estas la plej aktivaj Fak-grupoj en FB? ekz. Biciklistoj (BEMI)?
2. Kiuj grupoj mankas? Vegetaranoj? SAT?
3. Ĉu Esperanto kreskos sen vasta kresko de fak-grupoj?
4. Kiuj grupoj mi mem kreis? i.a. Ĝardenistoj 5. Kiel difini aktivan kaj sukcesan grupon?
6. Montrado de 2 enketoj Mi pretigis 8 paĝojn de komentoj, sed mia stilo estas ĉiam provoki konversacion.

Ĉu vi konsentas kun la jenaj komentoj?: Esperanto disvastiĝos ĉefe per faka agado: ekzemple:
vegetaranoj, veganoj, biciklistoj, ĝardenistoj, muzikistoj, religioj, laboristoj ktp. Novaj esperantistoj volas vidi praktikan uzon de Esperanto. (Flanke, ankaŭ la ekstera ne-esperantista mondo volas aŭdi pri faka laboro per E-o.) Ekzistas multaj FB fak-grupoj pri la supraj temoj. Foje estas multaj membroj, kaj malmultaj kontribuas/skribas. Pluraj FB grupoj estas subtaksitaj/ignorataj/ ne uzitaj. Ekzemplo: Dors-sakuloj. Malmultaj esperantistoj skribas en tiu fak-grupo, sed mi certas multaj esperantistoj veturas malmult-koste/dors-sake.
https://www.facebook.com/groups/eo.dorso

Grupoj ke Mi Fondis:
– Esperantistaj Ĝardenistoj 502 membroj – Worker Laboristo – Dom-bestoj – New York Esperanto 325 membroj – Esperantistoj Dancigas kaj Dancas 75 membroj – Esperanto for the UN (FB-paĝo) – Mi Estas UNU inter Dekoj da Administrantoj en Pluraj Grupoj i.a. Esperanto 22.222 membroj en 12a de Julio 2017.
Ne Esperantistaj Grupoj kun 10+% Minoritato de Esperantistoj:
– Polyglot (Community) 30.500 Membroj en Julio 2017
– Couch Surfing 47.762 Membroj – Servas 4.726 Membroj – Petr Ginz (infan-viktimo du Holokaŭsto) 127 membroj

Aliaj aktivaj grupoj:
– Kuirdado-Receptoj 214 Membroj – Biciklista Esperantista Movado Internacia 251 Membroj – Socio Religio Politiko 709 Membroj – Sportoj 144 membroj
Superfluaj Grupoj?
Esperantistoj, Esperantistaro, esperantistoj, Almenaŭ 2 homoj konataj al mi kreis cent grupojn, lokajn kaj fakojn, êc kiam ili havas nenian rilaton al tiu fako aŭ loko. Kiam la grupoj estas spamataj neniu povas redakti la eskter-temajn komentojn. Post ke mi kreis grupon pri ĝardenistoj, pardon-petis konata pola esperantisto, Irek Bobrzak, dirante ke li ne konstatis ke jam ekzistis simila grupo. Mi konstatas ke lia grupo estas pli aktiva ol mia spite ke 500 membras Esperantistaj Ĝardenistoj compare al 300 membroj en Mia Ĝardeno.

Inoj:
Kiam ekzistis fak-grupo, Yahoo Grupo, pri Virinaj Rajtoj, 90% de la skribantoj pri tiu temo estis viroj, unuavice, Renato Corsetti kaj mi. Oni kreis FB grupon Esperantistinoj, kaj malmultaj homoj skribis tie. Mi skribas tie pri virinaj rajtoj. Enketo pri disvastigo de bazaj komprenoj PRI Esperanto (% de homoj en via urbo kiu povas diri “Esperanto estas Internacia Lingvo” kreita antaŭ pli ol 100 jaroj ktp. En Norda kaj Suda Amerikoj 1% estis ofta responda dum en kelkaj orient-eŭropaj urboj (i.a. Bialistoko) ĉiuj konas bazan signifon de Esperanto. Ĉu Esperanto multe disvastiĝos se 99% de la urbanoj neniam aŭdas pri nia lingvo?
https://www.facebook.com/groups/esperanto.grupo/permalink/10153876460520289/
Mi estas scivolema pri BAZA scio pri la vorto "Esperanto" en via urbo, ankaû malfacila demando. Kiom da homoj sub aĝo 40 en via urbo, laŭ procento, povas diri "Esperanto estas lingvo" aŭ "Esperanto estas internacia lingvo" (en via loka lingvo)? Post enketo menciu nomon de via urbo. Komentu se kreskas la procento dum pasinta jardeko.

* Se vi havas demandon pri la prelego, bonvole sendu mesaĝon al OKK : paze23@gmail.com
Ni bonvenigas la antaŭe skribitan demandon al prelegantoj! 

 

Aliĝu nun al la 90a SAT-Kongreso!

Reta Aliĝilo: http://sat90.org/caldera_forms_preview/

 

 SAT(Sennacieca Asocio Tutmonda) estas la plej grava tutmonda organizaĵo de laboristaj esperantistoj. Ĝi estas asocio, kiu celas faciligi la translingvajn kaj transnaciajn rilatojn inter tiuj homoj, kiuj luktas por mondo sen klasa nek alitipa ekspluatado. SAT celas per konstanta uzado de Esperanto kaj ĝia mondskala aplikado, helpadi al la kreado de racie pensantaj spiritoj, kapablaj bone kompari, ĝuste kompreni kaj prijuĝi ideojn, tezojn, tendencojn kaj sekve kapablaj elekti memstare la vojon, kiun ili opinias plej rekta, aŭ plej irebla por la liberigo de sia klaso kaj forkonduko de la homaro al kiel eble plej alta ŝtupo de civilizo kaj kulturo.

#La 90a SAT-Kongreso #Seulo #Gimpo #Koreio #Yakam Hotel #2017 #Esperanto #Sennacieca Asocio Tutmonda #Maldekstrema Movado #Socia Movado #Ekologiismo #Verdulo #Verda Partio #Vegetarano #Ĉielarko #Genro-diverseco #Sennaciismo #Liberpenso #Libero de Konscienco #Ateismo #Liberecano #Anarkiismo #Demokratio #Komunismo #Distribua Ekonomio #Feminismo #Laborista Movado #Marksismo #Pacismo #Eldona Fako Kooperativo #Lingva Egaleco #Homa Rajto #Junulara Movado #Kultura Diverseco

Respondi