[Anticipe rigardi la 90an SAT-Kongreson 19] Notoj pri Monda Kapitalismo (Miyazawa Naoto)

[Anticipe rigardi la 90an SAT-Kongreson 19] Notoj pri Monda Kapitalismo (Miyazawa Naoto)
[미리 보는 제90차 세계무민족성협회 대회 19] 세계 자본주의에 관한 노트 (미야자와 나오토)

Ni invitas vin al La 90a SAT-Kongreso en Seulo/Gimpo!

Tutmondaj Progresemaj Sociaj Aktivistoj
sen interpretisto Rekte Komunikas per ESPERANTO!
Ni invitas vin en la 90a SAT-Kongreso kun Diskuto kaj Festo!

Notoj pri la monda kapitalismo


MIYAZAWA Naoto

11:00 ~ 13:00 en la 4a(Vendredo) de Aŭgusto, 2017
Kristala Halo ĉe Yakam Hotelo

1. En Japanio post la Meizi-revolucio en 1867, moderna nacia regno establiĝis per la unuiga principo Tennoismo. La ŝtata celo estis konstrui Japanion kiel modernan regnon konkurantan kun la imperiismoj de Eŭropo kaj Usono. Ĝi dumtempe interrompiĝis pro la malvenko en la 2-a Mondmilito, tamen la celo estas pli efike tenata sub tiu simbola Tennoismo en la nova konstitucio, kiu estas plej alta formo de Tennoismo.

2. Dum la epoko de la "ŝaŭma" (spekula) ekonomio, de la lastaj 1980-aj jaroj ĝis komencoj de la 1990-aj jaroj, Japanio kulminis kaj atingis sian celon. Sub la flegmo post krevo de la "ŝaŭma" ekonomio, aperis la globalismo, kiu estas lasta, progresema kaj plej alta formo de kapitalismo. La politika esprimo de tio estis la registaro de la ĉefministro Koizumi kaj ĝia epigono, la registaro de Demokrata Partio.

3. La globalismaj kapitaloj konstruas tre efikan kaj grandiozan sistemon de produktado, samtempe kreas kruelajn malegalecon kaj diferencigon kaj detruas la popolan komunumon. Sen ŝtataneco la globalismaj kapitaloj estas liberaj el tiu popola regulado per la ŝtato, kiu almenaŭ iom ekzistis dum la imperiisma epoko. Kaj ilia celo estas akiri plej grandan profiton por la akciuloj.

4. La naciismo de la japana popolo komencis drivi pro la detruo de la komunumo fare de la globalismo kaj la perdo de la ŝtata celo. Superrego de dekstruloj en retejoj, furoro de malamo al koreoj kaj de kontraŭo al ĉinoj, tro da insisto pri frateco en publika televido, fortiĝo de dekstrema regiona partio en Osako kaj la tendenco al memstariĝo en Okinavo. Ili aperas vaste inter reakciemuloj kaj progresemuloj.

5. La nuna japana registaro de la ĉefministro Abe estas reakcio celanta al ŝtata kapitalismo sur la drivo de la japana naciismo, kvankam ĝi ŝajnas registaro heredanta globalismon. Ĝi eĉ ne estas ŝtata kapitalismo sed kapitalismo de la domo de la ĉefministro. Ĝia politika valoro estas antaŭrajdi por venonta vera ŝtata kapitalismo. La celo de Abe ne havas klaran perspektivon, sed li intencas meti sian nomon en la historion.

6. La progresema tendenco inkluzive de iama socialisma partio kaj komunista partio post malvenko en la Mondmilito estas al unulanda pacismo de la alia flanko de la simbola Tennoismo kaj iĝas unu el la fenomenoj de la drivo de naciismo. La tendenco reflektas la konserveman etoson de la japana popolo kaj funkcias kiel iom da kritika potenco. Ĝi fariĝas kaj teniĝas la rezista movado de la japana popolo.

7. La nova maldekstra movado, kiu fortiĝis kun la movado Zenkyoto, studenta movado ĉirkaŭ 1968, malsukcesis nei aŭtoritaton. Ĝi ŝanĝis sian konduton pro la revolucia akuzo fare de batalkomitato de la ĉina junularo en Japanio al surgenua konduto de la subpremataj nacianoj kaj diskriminaciatoj. La akuzo kritikis la novajn maldekstrajn partiojn kiuj utiligis la movadon de la subpremataj nacianoj kaj diskriminaciatoj nur favore al la partioj mem. Nun malsameco inter la nova maldekstra movado kaj la progresema tendenco estas la sloganoj kontraŭ diskriminacio kiun nuntempe eĉ la registaro insiste adoptas en la kampo de la feminismo. Baldaŭ la movado ekzistos kiel parto de la progresema movado. Aŭ ĝi ekzistos kiel kultema sekreta organizo.

8. La kontraŭatomcentrala movado havas la eblecon fariĝi la popola venko, kiun la japana rezista movado bezonas pleje. La globalismaj kapitaloj jam ne havas intereson pri atomcentraloj. Por ŝtata kapitalismo, atomcentralo estas utila nur por rezervi plutonion por milita celo. Tio, ironie, liveras bonan militan celon por atako de image malamika lando. Historie, granda diferenco inter paradizo kaj infero estas, ke popolo dronigos tiun embarasulon en maron de sango aŭ atendos naturan morton.

9. La monda reordigo, kiun la monda imperiismo celis de post la apero de Soveta Unio, precipe de post la 2-a Mondmilito, okazis per luktoj kaj kompromisoj. Per la revolucioj en Orienta Eŭropo kaj la disfalo de Soveta Unio, la monda imperiismo fine venkis kaj la monda reordigo finiĝis baze.

10. Dum la imperiismaj landoj perdas siajn celojn, la globalismo aperas kiel la nura sola progresema politiko de la kapitalismo. Kruela politiko kiu, samkiel aŭ pli ol en Japanio, disvolviĝas tra la mondo. Dum la epoko de la imperiismo, la potencoj kaj la naciismoj povis kuniĝi feliĉe. Tamen, la globalismo detruas la kunecon kaj la naciismoj driviĝas. Tipa politika esprimo de la drivantaj naciismoj en diversaj lokoj tra la mondo iĝas la ŝtata kapitalismo.

11. Malakordo aperas unue en la formo de drivo de la naciismo, ankoraŭ ne aperas en la formo de kontraŭstaro inter la globalismaj kapitaloj kaj la monda popolo. La britia eksiĝo el Eŭropa Unio, la leviĝo de la ekstremaj dekstruloj en Eŭropo, la usona prezidento Trump. La globalismo kaj la ŝtata kapitalismo, kiu baziĝas sur la drivo de la naciismo, komencas lukti reciproke tie kaj ĉi tie en la mondo. La globalismo havas almenaŭ iom da progresema karaktero, kiu estas la efikecigo de la produktado kaj de la cirkulado, sed la ŝtata kapitalismo estas reakcio kiu ne havas ŝtatan perspektivon nek ŝtatan celon. Do, la popolo kaj ĝia naciismo drivas kaj tendencos subteni la ŝtatan kapitalismon.

12. La reviviganta islama movado estas progresema kaj la plej granda drivo de la naciismo en la mondo. La movado de la islamaj fundamentistoj celas revivigi tiujn ĝeneralan valoron kaj ilian komunumon trans la landlimo, kiun la imperiismo kaj la sekvanta globalismo disŝiris. Aŭ, per alia movado de islamanoj migrantaj al Eŭropo kaj Usono eblas revivigi ĝian ĝeneralan valoron. Ĉiuokaze, la movado iras trans la kadroj de la ekzistantaj landoj.

13. La japanoj devas rememorigi la movadojn ĉirkaŭ la Meizi-revolucio por kompreni la aspektantajn abomenindajn movadojn de Taliban, Islama Ŝtato ktp. En tiu okazo, Usono por ili estas, ambaŭ, iama feŭdisma potenco de Japanio kaj batalŝipoj kiuj postulis liberan komercon kun Japanio. La movado intencas revolucii per la unuiga principo Korano, kaj transiras la dividon de pseŭdaj nacilandoj. Ili, kiel la iamaj samurajaj revoluciuloj, kuraĝe terorizas kaj detruas statuojn de Budho, kiel la japana popola movado kontraŭ budhismo post la Meizi-revolucio.

14. Nia tasko estas tre internaciema. Iutempe ni partoprenas en la popola movado kontraŭ la globalismo, alitempe ni batalas kun la popolo akuzante la ŝtatan kapitalismon por konstrui propran tendencon. Batalante kiel fantomo, nia slogano estas “Ekspluatu la globalismon, rompu la spinon de la ŝtata kapitalismo! Konstruu mondan komunumon!”

15. Dume, ni engaĝiĝas al rezistaj movadoj kaj solidaraj movadoj en diversaj lokoj. Ni uzu ĉiun lingvon kaj komunikilon por diskutado kun kamaradoj pri komunaj impresoj kaj problemkonsciigoj. En kiel eble plej internaciaj malfermaj metodoj ni bezonas kunhavi informojn, serĉi teorion kaj diskuti diversajn aferojn. La angla lingvo estu fidela komunikilo por internaciismo. Por tio estas grave ke kamaradoj komprenu la frukton de la maldekstra Esperanto-movado kaj ĝian malsukceson en la historio. Sen la idea forto de Esperanto (ankaŭ praktika forto se ni volas konstrui veran mondan reton komunikan) ni ne povas fari nacian lingvon komunikilo por internacia solidareco. En la nuna situacio, Esperanto havas la ŝancon kontribui por la monda revolucio por la unua fojo (kaj eble en la lasta fojo).

   

* Se vi havas demandon pri la prelego, bonvole sendu mesaĝon al OKK : paze23@gmail.com
Ni bonvenigas la antaŭe skribitan demandon al prelegantoj! 

 

Aliĝu nun al la 90a SAT-Kongreso!

Reta Aliĝilo: http://sat90.org/caldera_forms_preview/

 

 SAT(Sennacieca Asocio Tutmonda) estas la plej grava tutmonda organizaĵo de laboristaj esperantistoj. Ĝi estas asocio, kiu celas faciligi la translingvajn kaj transnaciajn rilatojn inter tiuj homoj, kiuj luktas por mondo sen klasa nek alitipa ekspluatado. SAT celas per konstanta uzado de Esperanto kaj ĝia mondskala aplikado, helpadi al la kreado de racie pensantaj spiritoj, kapablaj bone kompari, ĝuste kompreni kaj prijuĝi ideojn, tezojn, tendencojn kaj sekve kapablaj elekti memstare la vojon, kiun ili opinias plej rekta, aŭ plej irebla por la liberigo de sia klaso kaj forkonduko de la homaro al kiel eble plej alta ŝtupo de civilizo kaj kulturo.

#La 90a SAT-Kongreso #Seulo #Gimpo #Koreio #Yakam Hotel #2017 #Esperanto #Sennacieca Asocio Tutmonda #Maldekstrema Movado #Socia Movado #Ekologiismo #Verdulo #Verda Partio #Vegetarano #Ĉielarko #Genro-diverseco #Sennaciismo #Liberpenso #Libero de Konscienco #Ateismo #Liberecano #Anarkiismo #Demokratio #Komunismo #Distribua Ekonomio #Feminismo #Laborista Movado #Marksismo #Pacismo #Eldona Fako Kooperativo #Lingva Egaleco #Homa Rajto #Junulara Movado #Kultura Diverseco

Respondi