[Anticipe rigardi la 90an SAT-Kongreson 17] Esperanto kaj la klasikaj lingvoj (Saioa Escobar)

[Anticipe rigardi la 90an SAT-Kongreson 17] Esperanto kaj la klasikaj lingvoj (Saioa Escobar) 
[미리 보는 제90차 세계무민족성협회 대회 17] 에스페란토와 고전 언어들 (사이오아 에스코바르)

Ni invitas vin al La 90a SAT-Kongreso en Seulo/Gimpo!

Tutmondaj Progresemaj Sociaj Aktivistoj
sen interpretisto Rekte Komunikas per ESPERANTO!
Ni invitas vin en la 90a SAT-Kongreso kun Diskuto kaj Festo! 
 

Esperanto kaj la klasikaj lingvoj

– Similaj instrumetodoj, malsamaj lernoceloj


Saioa Escobar
licenciulino en Historio kaj Klasika Filologio, estas mezlerneja instruistino de la greka kaj la latina, kaj interesiĝas pri la aplikado de la komunikaj enfokusigoj kaj la natura metodo en la instruado de ĉi tiuj lingvoj.

Je la 09:00 en la 4a(Vendredo) de Aŭgusto, 2017
Diamanta Halo ĉe Yakam Hotelo

La maniero, laŭ kiu nuntempe oni instruas la klasikajn lingvojn ĝenerale fokusiĝas pri gramatikaj reguloj (konjugacioj, deklinacioj, ktp). Temas pri instrumetodo, kiu naskiĝis en la tiama Prusio en la deknaŭa jarcento. Kiel la latina estis instruita antaŭe? En la renesanco oni lernis ĝin per uzado de la lingvo kiel komunikilo. Hodiaŭ grupoj de instruistoj el diversaj landoj turnas sin denove al tiaj metodoj, kiuj esence ne tiel malsamas ol la rekta metodo de Esperanto. Fakte, la movado, kiu serĉas reenkonduki la instruadon de la latina kaj la greka kiel vivantaj lingvoj havas kelkajn komunajn punktojn kun la Esperanto-movado. Tamen, kiel ni vidos, la ĉefaj celoj de ambaŭ movadoj estas malsamaj.

 

 

* Se vi havas demandon pri la prelego, bonvole sendu mesaĝon al OKK : paze23@gmail.com
Ni bonvenigas la antaŭe skribitan demandon al prelegantoj! 

 

Aliĝu nun al la 90a SAT-Kongreso!

Reta Aliĝilo: http://sat90.org/caldera_forms_preview/

 

 SAT(Sennacieca Asocio Tutmonda) estas la plej grava tutmonda organizaĵo de laboristaj esperantistoj. Ĝi estas asocio, kiu celas faciligi la translingvajn kaj transnaciajn rilatojn inter tiuj homoj, kiuj luktas por mondo sen klasa nek alitipa ekspluatado. SAT celas per konstanta uzado de Esperanto kaj ĝia mondskala aplikado, helpadi al la kreado de racie pensantaj spiritoj, kapablaj bone kompari, ĝuste kompreni kaj prijuĝi ideojn, tezojn, tendencojn kaj sekve kapablaj elekti memstare la vojon, kiun ili opinias plej rekta, aŭ plej irebla por la liberigo de sia klaso kaj forkonduko de la homaro al kiel eble plej alta ŝtupo de civilizo kaj kulturo.

#La 90a SAT-Kongreso #Seulo #Gimpo #Koreio #Yakam Hotel #2017 #Esperanto #Sennacieca Asocio Tutmonda #Maldekstrema Movado #Socia Movado #Ekologiismo #Verdulo #Verda Partio #Vegetarano #Ĉielarko #Genro-diverseco #Sennaciismo #Liberpenso #Libero de Konscienco #Ateismo #Liberecano #Anarkiismo #Demokratio #Komunismo #Distribua Ekonomio #Feminismo #Laborista Movado #Marksismo #Pacismo #Eldona Fako Kooperativo #Lingva Egaleco #Homa Rajto #Junulara Movado #Kultura Diverseco

 

 

 

Respondi