[Anticipe rigardi la 90an SAT-Kongreson 16] La memoro de la Esperanta movado (Xavi Alcalde)

[Anticipe rigardi la 90an SAT-Kongreson 16] La memoro de la Esperanta movado (Xavi Alcalde)
[미리 보는 제90차 세계무민족성협회 대회 16] 에스페란토 운동에 대한 기억 (자비에르 알칼데)

Ni invitas vin al La 90a SAT-Kongreso en Seulo/Gimpo!

Tutmondaj Progresemaj Sociaj Aktivistoj
sen interpretisto Rekte Komunikas per ESPERANTO!
Ni invitas vin en la 90a SAT-Kongreso kun Diskuto kaj Festo! 
 

La memoro de la Esperanta movado
klarigata de ĝiaj ĉefroluloj

Xavi Alcalde

doktoriĝis pri politikaj kaj sociaj sciencoj, publikigis ĉapitrojn kaj fakajn artikolojn en internaciaj revuoj pri refuĝintoj, malarmado, sociaj movadoj, pacismo, lingva justeco kaj pri la historio de la Esperanta movado.

Je la 11:00 en la 4a(Vendredo) de Aŭgusto, 2017
Diamanta Halo ĉe Yakam Hotelo


Nia movado enhavas plurajn homojn, kiuj ludis ŝlosilajn rolojn en historiaj eventoj. Ili gravis ne nur en Esperantujo, sed ankaŭ en la ekstera mondo. Hodiaŭ multaj el ili restas kiel kaŝitaj juveloj, malkonataj de junaj aktivuloj. Des pli da tempo pasas, ju pli la situacio urĝas. Homoj forpasas, aliaj tro maljuniĝas por memori siajn personajn travivaĵojn. Se oni ne agas nun, tia historia trezoro malaperos. Por konservi ĝin mi proponas diversajn ilojn, tiel ke iam eblos pristudi ilian vivspertojn. Mi klarigos tiujn ideojn pere de nuna esploro pri Eduardo Vivancos. En la rakonto aperos elstaraj homoj, kiel Jaume Grau Casas, Humphrey Tonkin kaj Pepe Beúnza.

v

Eduardo Vivancos en 1993 dum vizito al la familio de Jamaga Taiĵi.

Humphrey Tonkin

Jaume Grau Casas

Pepe Beúnza

 

La 1a Universala Kongreso en 1905

Membroj de SAT en Sabadell

La 1a Laborista Esperantista Kongreso en 2014

 

* Se vi havas demandon pri la prelego, bonvole sendu mesaĝon al OKK : paze23@gmail.com
Ni bonvenigas la antaŭe skribitan demandon al prelegantoj! 

 

Aliĝu nun al la 90a SAT-Kongreso!

Reta Aliĝilo: http://sat90.org/caldera_forms_preview/

 

 SAT(Sennacieca Asocio Tutmonda) estas la plej grava tutmonda organizaĵo de laboristaj esperantistoj. Ĝi estas asocio, kiu celas faciligi la translingvajn kaj transnaciajn rilatojn inter tiuj homoj, kiuj luktas por mondo sen klasa nek alitipa ekspluatado. SAT celas per konstanta uzado de Esperanto kaj ĝia mondskala aplikado, helpadi al la kreado de racie pensantaj spiritoj, kapablaj bone kompari, ĝuste kompreni kaj prijuĝi ideojn, tezojn, tendencojn kaj sekve kapablaj elekti memstare la vojon, kiun ili opinias plej rekta, aŭ plej irebla por la liberigo de sia klaso kaj forkonduko de la homaro al kiel eble plej alta ŝtupo de civilizo kaj kulturo.

#La 90a SAT-Kongreso #Seulo #Gimpo #Koreio #Yakam Hotel #2017 #Esperanto #Sennacieca Asocio Tutmonda #Maldekstrema Movado #Socia Movado #Ekologiismo #Verdulo #Verda Partio #Vegetarano #Ĉielarko #Genro-diverseco #Sennaciismo #Liberpenso #Libero de Konscienco #Ateismo #Liberecano #Anarkiismo #Demokratio #Komunismo #Distribua Ekonomio #Feminismo #Laborista Movado #Marksismo #Pacismo #Eldona Fako Kooperativo #Lingva Egaleco #Homa Rajto #Junulara Movado #Kultura Diverseco

 

Respondi