[Anticipe rigardi la 90an SAT-Kongreson 15] La rusa revolucio de oktobro aŭ novembro 1917 (Dieter Rooke)

[Anticipe rigardi la 90an SAT-Kongreson 15] La rusa revolucio de oktobro aŭ novembro 1917 (Dieter Rooke)
[미리 보는 제90차 세계무민족성협회 대회 15] 1917년 러시아 혁명 100주년 (디터 루크)

Ni invitas vin al La 90a SAT-Kongreso en Seulo/Gimpo!

Tutmondaj Progresemaj Sociaj Aktivistoj
sen interpretisto Rekte Komunikas per ESPERANTO!
Ni invitas vin en la 90a SAT-Kongreso kun Diskuto kaj Festo! 

 

La rusa revolucio de oktobro aŭ novembro 1917

en cara ruslando markas tutcerte epokan ŝanĝon-en la historio de la homaro.

Dieter Rooke el IKEK

Je la 09:00 en la 4a(Vendredo) de Aŭgusto, 2017
Kristala Halo ĉe Yakam Hotelo

Unuafoje en la mondo proletoj sukcese renversis burĝan registaron. Tiu evento mirigis la tutan mondon-donis inspiran modelon al la subpremataj klasoj. Fama aŭtoro John Reed el Usono verkis libron pri la revolucio : Dek tagoj, kiu skuis la mondon. En jaro 1988 mi aĉetis en normala biblioteko de Moskvo tri volumojn pri la multjara historio de revolucio en esperanto. Ilin eldonis la E-asocio Impeto. La lasta estis komikso: kiel tio okazis?

Tamen la revolucio nek estis komika, nek ridinda. Ĝin faris revoluciuloj kun apogo de multaj simplaj laboristoj, kamparanoj, intelektuloj.

Mi mem partoprenis revolucion kiel membro de internaciaj brigadoj en Nikaragvo en jaro 1984 / 1985 — sed tiam jam estis forpelita la diktatoro Somoza. — kaj ekregis la FSLN = fronto Sandinista de liberigo nacia.

Nuntempe en svislando oni celebras la revolucion de rusio — kiel nekrologon. Svisaj instancoj organizadas ekspoziojn kaj vastan diskuton pri la okazintaĵoj.

Pri ĉio ĉi temos mia prelego — kiu konformas al la statuta celo de SAT : la liberigon de laborista klaso — kaj atingo de pli alta civilizacio.

   

* Se vi havas demandon pri la prelego, bonvole sendu mesaĝon al OKK : paze23@gmail.com
Ni bonvenigas la antaŭe skribitan demandon al prelegantoj! 

 

Aliĝu nun al la 90a SAT-Kongreso!

Reta Aliĝilo: http://sat90.org/caldera_forms_preview/

 

 SAT(Sennacieca Asocio Tutmonda) estas la plej grava tutmonda organizaĵo de laboristaj esperantistoj. Ĝi estas asocio, kiu celas faciligi la translingvajn kaj transnaciajn rilatojn inter tiuj homoj, kiuj luktas por mondo sen klasa nek alitipa ekspluatado. SAT celas per konstanta uzado de Esperanto kaj ĝia mondskala aplikado, helpadi al la kreado de racie pensantaj spiritoj, kapablaj bone kompari, ĝuste kompreni kaj prijuĝi ideojn, tezojn, tendencojn kaj sekve kapablaj elekti memstare la vojon, kiun ili opinias plej rekta, aŭ plej irebla por la liberigo de sia klaso kaj forkonduko de la homaro al kiel eble plej alta ŝtupo de civilizo kaj kulturo.

#La 90a SAT-Kongreso #Seulo #Gimpo #Koreio #Yakam Hotel #2017 #Esperanto #Sennacieca Asocio Tutmonda #Maldekstrema Movado #Socia Movado #Ekologiismo #Verdulo #Verda Partio #Vegetarano #Ĉielarko #Genro-diverseco #Sennaciismo #Liberpenso #Libero de Konscienco #Ateismo #Liberecano #Anarkiismo #Demokratio #Komunismo #Distribua Ekonomio #Feminismo #Laborista Movado #Marksismo #Pacismo #Eldona Fako Kooperativo #Lingva Egaleco #Homa Rajto #Junulara Movado #Kultura Diverseco

Respondi