[Anticipe rigardi la 90an SAT-Kongreson 12] La Pejzaĝo kaj Ĝia Influo sur Nin (Maria Butan)

[Anticipe rigardi la 90an SAT-Kongreson 12] La Pejzaĝo kaj Ĝia Influo sur Nin (Maria Butan)
[미리 보는 제90차 세계무민족성협회 대회 12] 풍경이 우리의 영혼에 미치는 영향 (마리아 부탄)

Ni invitas vin al La 90a SAT-Kongreso en Seulo/Gimpo!

Tutmondaj Progresemaj Sociaj Aktivistoj
sen interpretisto Rekte Komunikas per ESPERANTO!
Ni invitas vin en la 90a SAT-Kongreso kun Diskuto kaj Festo! 
 

La Pejzaĝo kaj Ĝia Influo sur Nin


Maria Butan

Je la 10:00 en la 4a(Vendredo) de Aŭgusto, 2017
Diamanta Halo ĉe Yakam Hotelo 

La homo naskiĝis kaj vivis dum jarmiloj meze de la naturo, kiu nutris lin kaj vestis lin. Kiam tiu ĉirkaŭanta naturo iĝis ALIO, kaj estis traktata alimaniere kaj meritis atenton, ĝi ricevis nomon de PEJZAĜO.

Certe la nomado(la francaj etimologiaj vortaroj fiksas tiun fakton en la jaro 1549 por la franca vorto “paysage”, kiun la esperanta vorto heredis) estis logika sekvo de antaŭa, longdaŭra sinteno de la homoj, kiuj en iu momento, haltis sian laboron, interompis la falĉadon de la herboj au la serperikoltadon de la tritiko, rektigis sian dorson kaj trovis ian ripozon por la okuloj rigardante ĉirkaŭen.

Iom post iom,kiam en la vivo de la homoj, timide aperis estetikaj zorgoj, la pejzaĝo vekis intereson, iĝis studobjekto. En belaj lokoj oni konstruis punktojn, balkonojn de kie libere kaj pli facile admiri la naturon. Oni eĉ deklaris “nepre admirendan”, ĉu parton de arbaro, ĉu ondiĝan ebenaĵon, ĉu akvofalon.

La pejzaĝo komencas iĝi ornamo de la vivo.

La PIV, difinas la pejzaĝon kiel lando rigardata de videjo kaj prezentanta pli-malpli pitoreskan intereson por la homaj okuloj. Kaj LAROUSSE klarigas ke ĝi estas tera vasteco, kiu sinoferas al la vido; tia vasteco karakterizita per sia aspekto.

Certe abundas eblaj difinoj de la pejzaĝo : La natura pejzaĝo estas mirinda kreaĵo de la patrino Naturo kiu oferas diversecon de formoj, disradias fortojn surtere, en aero, en akvo. Aŭ ĝi povas esti la plej kompleta natura spektaklo en kiu harmoniiĝas la lumo de la suno kun la ombro de la arbo, la vivaj koloroj de la floroj kun la nigro de la tero. La natura pejzaĝo povas esti same komprenata kiel parteto de iu regiono, lando kiun la homa okulo povas ĉirkaŭpreni en iu momento.

Ĉiu difino entenas subjektivajn trajtojn, aŭ preterlasas difinigajn aspektojn.

Sed, ni rigardu de pli proksime,transe de iu, iom dokta difino. KION NI APREZAS EN IU PEJZAĜO? ĈU NI KONSCIAS KE ĜI ESTAS TUTO KIU KONSISTAS EL KONKRETAJ ELEMENTOJ KAJ ABSTRAKTAJ ELEMENTOJ?

DE KIO DEPENDAS NIA KAPABLO OBSERVI LA PEJZAĜON?

Jen pluraj demandoj kiujn ni klopodos respondi. Niaj argumentoj celas demonstri ke la pejzaĝo estas tia formo de la tera surfaco kiu rezultas de pluraj naturaj kaj kulturaj procezoj. La pejzaĝo povas esti taksita nur kiel dekoro,kiel scenejo sur kiu vivsignoj aŭ agoj aperos. Tiukaze, ĝi instigas nur nian vidan reagon.

Sed la aprezado de la komponantoj, ilia kontribuo al la kompleta, ĉion enhavanta kvalito, kondukas nin al estetika prijuĝo. Kaj tiu resendas nin al la ĉiama analizo, al la senfina filozofia debato, kiu strebas determini se la beleco estas intrinseka al la objekto aŭ al la spirito de la observanto.

Fakte, la pejzaĝistoj(Garett Ekbo) konsideras ke la esenco de la kvalito de iu pejzaĝo troviĝas nek en la pejzaĝo mem, nek en la spirito de la homoj, sed plivole, en la naturo de la rilato kiu establiĝas inter ili.

KIAL LA HOMOJ “KONSTRUIS” PEJZAĜOJN? KIU ESTAS LA FUNKCIO DE LA ĜARDENOJ?

KIAMANIERE NI REAGAS ANTAŬ LA PEJZAĜO? KIAL kaj KIEL ĜI POVAS INFLUI NIAN ANIMSTATON?

Jen defioj kiujn oni indas levi! Nia komuna strebo estos subtenata de belaj ekzemploj!

* Se vi havas demandon pri la prelego, bonvole sendu mesaĝon al OKK : paze23@gmail.com
Ni bonvenigas la antaŭe skribitan demandon al prelegantoj! 

 

Aliĝu nun al la 90a SAT-Kongreso!

Reta Aliĝilo: http://sat90.org/caldera_forms_preview/

 

 SAT(Sennacieca Asocio Tutmonda) estas la plej grava tutmonda organizaĵo de laboristaj esperantistoj. Ĝi estas asocio, kiu celas faciligi la translingvajn kaj transnaciajn rilatojn inter tiuj homoj, kiuj luktas por mondo sen klasa nek alitipa ekspluatado. SAT celas per konstanta uzado de Esperanto kaj ĝia mondskala aplikado, helpadi al la kreado de racie pensantaj spiritoj, kapablaj bone kompari, ĝuste kompreni kaj prijuĝi ideojn, tezojn, tendencojn kaj sekve kapablaj elekti memstare la vojon, kiun ili opinias plej rekta, aŭ plej irebla por la liberigo de sia klaso kaj forkonduko de la homaro al kiel eble plej alta ŝtupo de civilizo kaj kulturo.

#La 90a SAT-Kongreso #Seulo #Gimpo #Koreio #Yakam Hotel #2017 #Esperanto #Sennacieca Asocio Tutmonda #Maldekstrema Movado #Socia Movado #Ekologiismo #Verdulo #Verda Partio #Vegetarano #Ĉielarko #Genro-diverseco #Sennaciismo #Liberpenso #Libero de Konscienco #Ateismo #Liberecano #Anarkiismo #Demokratio #Komunismo #Distribua Ekonomio #Feminismo #Laborista Movado #Marksismo #Pacismo #Eldona Fako Kooperativo #Lingva Egaleco #Homa Rajto #Junulara Movado #Kultura Diverseco

 

Respondi