[Anticipe rigardi la 90an SAT-Kongreson 11] Koreaj lingvo kaj historio (HO Song)

[Anticipe rigardi la 90an SAT-Kongreson 11] Koreaj lingvo kaj historio (HO Song)
[미리 보는 제90차 세계무민족성협회 대회 11] 한국의 언어와 역사 (허성)
 

Ni invitas vin al La 90a SAT-Kongreso en Seulo/Gimpo!

Tutmondaj Progresemaj Sociaj Aktivistoj
sen interpretisto Rekte Komunikas per ESPERANTO!
Ni invitas vin en la 90a SAT-Kongreso kun Diskuto kaj Festo! 
 

Koreaj lingvo kaj historio

HO Song
Prezidanto de OKK de la 90a SAT-Kongreso. Instruisto de la korea kaj Esperanta lingvoj. Artisto-pentristo.

Je la 10:00 en la 4a(Vendredo) de Aŭgusto, 2017
Kristala Halo ĉe Yakam Hotelo 

1. Korea Lingvo kaj ĝia skribsistemo Hangulo

Korea lingvo apartenas al la Ural-Altaja lingvofamilio, al kiu apartenas ankaŭ mongola, hungara kaj finna lingvoj. Ĝia gramatiko estas frate sama al la japana lingvo, kiuj havas subjektan kaj akuzativan finaĵojn, dank’ al kiuj subjekto, verbo kaj akuzativa vortaro tre facile povas ŝanĝi la situojn en la frazo kiel jene : kato manĝas raton; raton manĝas kato; manĝas kato raton ktp.

Sed la skribsistemo Hangulo estas tute unika. Hangulo estas inventita, kaj la idealo de la invento estas simile al tio de Esperanto. Ĝi estas inventita de Reĝo Sejong(Seĝong) kaj liaj kleruloj, kiuj inventis la alfabetsignojn imitinte la elparolorganojn, en la jaro 1443, kaj publikigita en 1446. Multaj lingvistoj laŭdegas pri la kreaĵo farita laŭ la scienca principo.

Korea lingvo havas 21 vokalojn kaj 19 konsonantojn.

Hunminjeongeum(Hunminĝongum), la historia dokumento, kiu asertas instruadon eduki la popolon kun la uzo de Hangulo, estas registrita laŭ UNESKO kiel la monda heredaĵo, kaj UNESKO ankaŭ premias la “Litera Premio de Reĝo Sejong” ĉiu-jare por memori la inventinton de Hangulo.

La fakto facile estas lerni kaj skribi ĝin tre multe kontribuas al la alta legpova procentaĵo de koreoj kaj mankanta analfabeteco.

2. Historio de Koreio

Koreio havas ĉirkaŭ 5000 jarojn da historio ekde la jaro 2333 antaŭ Kristo. Fakuloj supozas, ke la moderna korea popolo estas idaro de kelkaj mongolaj triboj, kiuj migris de centra Azio en la korean duon insulon precipe dum la neolitika epoko (ĉ. 5000-1000 aK.). Tion oni povas diri ankaŭ jenon, ke ĉirkaŭ trimil jarojn antaŭe altajaj popolanoj enmigris en korean duoninsulon, kunportante bronzepokan kulturo-tradicion.

Popolo intermiksiĝis kun la indiĝenoj de la duoninsulo kaj ekevoluigis antikvajn regnojn iom antaŭ la krista erao. Inter ili Goguryo, Baekje kaj Silla estis plej fortaj kaj prosperaj. Tiuj ĉi regnoj kreskis okupi la tutan korean duoninsulon kaj grandan partopn de Manĉurio. Tiun ĉi periodon oni nomas la Tri-Regna Periodo (57 aK.-668 pK.).

Silla venkis siajn du rivalojn en 668, kaj unua foje unuigis korean duoninsulon en 676, Dum la periodo de Unuigita Silla (676-935), la duoninsulo spertis sian kulturan or-tempom speciale en budhista arto.

Kaj sekvis dinastioj Goryo(928-1392) kaj Joseon(1392-1910), kaj Koreio. Dum la periodoj de Goryo kaj Joseon invadis multafoje Mongola kaj Japana kaj alilandaj armeoj.

En esperantujo troviĝas du esperanten-tradukitaj verkoj pri la komuna historio de Ĉinio, Japanio kaj Koreio, el kiuj unu estas [Historio de Japanio kaj Koreio: Enkonduko] verkita de Kuboi Norio, japana instruisto de historio, kaj la alia estas [Historio por Malfermi Estontecon – Moderna Historio de Ĉinio, Japanio kaj Koreio]. La antaŭa estas tradukita de “Esperanto-grupo por komuna lernolibro pri historio”, kaj la alia estas inciatita de “Redaktokomitato de la Lernolibro pri Komuna Historio de Ĉinio, Japanio kaj Koreio” kaj esperantigita de la “Pacamaj Esperantistoj en Ĉinio, Japanio kaj Koreio”. Temante pri la historio de Koreio mi montros la librojn kaj pridiskutos pri la historio de Koreio kun ĝiaj najbaroj.

* Se vi havas demandon pri la prelego, bonvole sendu mesaĝon al OKK : paze23@gmail.com
Ni bonvenigas la antaŭe skribitan demandon al prelegantoj! 

 

Aliĝu nun al la 90a SAT-Kongreso!

Reta Aliĝilo: http://sat90.org/caldera_forms_preview/

 

 SAT(Sennacieca Asocio Tutmonda) estas la plej grava tutmonda organizaĵo de laboristaj esperantistoj. Ĝi estas asocio, kiu celas faciligi la translingvajn kaj transnaciajn rilatojn inter tiuj homoj, kiuj luktas por mondo sen klasa nek alitipa ekspluatado. SAT celas per konstanta uzado de Esperanto kaj ĝia mondskala aplikado, helpadi al la kreado de racie pensantaj spiritoj, kapablaj bone kompari, ĝuste kompreni kaj prijuĝi ideojn, tezojn, tendencojn kaj sekve kapablaj elekti memstare la vojon, kiun ili opinias plej rekta, aŭ plej irebla por la liberigo de sia klaso kaj forkonduko de la homaro al kiel eble plej alta ŝtupo de civilizo kaj kulturo.

#La 90a SAT-Kongreso #Seulo #Gimpo #Koreio #Yakam Hotel #2017 #Esperanto #Sennacieca Asocio Tutmonda #Maldekstrema Movado #Socia Movado #Ekologiismo #Verdulo #Verda Partio #Vegetarano #Ĉielarko #Genro-diverseco #Sennaciismo #Liberpenso #Libero de Konscienco #Ateismo #Liberecano #Anarkiismo #Demokratio #Komunismo #Distribua Ekonomio #Feminismo #Laborista Movado #Marksismo #Pacismo #Eldona Fako Kooperativo #Lingva Egaleco #Homa Rajto #Junulara Movado #Kultura Diverseco

Respondi