[Anticipe rigardi la 90an SAT-Kongreson 10] Veganismo (Paŭlino Gaborit)

[Anticipe rigardi la 90an SAT-Kongreson 10] Veganismo (Paŭlino Gaborit)
[미리 보는 제90차 세계무민족성협회 대회 10] 채식주의 (폴린 가보릿)

 

Ni invitas vin al La 90a SAT-Kongreso en Seulo/Gimpo!

Tutmondaj Progresemaj Sociaj Aktivistoj
sen interpretisto Rekte Komunikas per ESPERANTO!
Ni invitas vin en la 90a SAT-Kongreso kun Diskuto kaj Festo! 
 

Veganismo

Paŭlino Gaborit

Je la 14:00 en la 3a(Ĵaŭdo) de Aŭgusto, 2017
Diamanta Halo ĉe Yakam Hotelo 

Mi naskiĝis ĉionmanĝanta kiel averaĝaj Francianoj. Mi neniam pripensis miajn manĝaĵojn ĉar neniu malfermis al mi la okulojn tiam. La vivo daŭris tiel ĝis la gimnazia tempo. Tie, mi devis mortigi senpotencajn bestetojn dum miaj sciencaj kursoj. Mi iam decidis liberigi la helikon al kiu mi devis formeti la koron por observi ĝin bati en speciala likvo (eble formolo). Ekde tiu tago, mi iĝis vegetarano.

Jaroj pasis kaj vivante en Norvegujo ĉefe kun Afrikanoj, mi denove manĝis viandaĵojn kaj fiŝaĵojn pro la malvarmego kaj la ĉirkaŭantoj. Tiam mi ne konis la ekziston de veganismo kaj de la bona maniero por manĝi sane.

Tiel daŭris kelkajn jarojn. Kaj iam, en 2011, mi ekkonsciis pri ĉiuj ingrediencoj kiujn mi manĝas. Mi decidis eklerni kio estas ekzakte la aferoj kiujn mi en mian buŝon (kaj tutan korpon). Jen, mi iĝis vegana kaj la kialon mi klarigos dum mia prelego!

* Se vi havas demandon pri la prelego, bonvole sendu mesaĝon al OKK : paze23@gmail.com

Ni bonvenigas la antaŭe skribitan demandon al prelegantoj! 

 

Aliĝu nun al la 90a SAT-Kongreso!

Reta Aliĝilo: http://sat90.org/caldera_forms_preview/

 

 SAT(Sennacieca Asocio Tutmonda) estas la plej grava tutmonda organizaĵo de laboristaj esperantistoj. Ĝi estas asocio, kiu celas faciligi la translingvajn kaj transnaciajn rilatojn inter tiuj homoj, kiuj luktas por mondo sen klasa nek alitipa ekspluatado. SAT celas per konstanta uzado de Esperanto kaj ĝia mondskala aplikado, helpadi al la kreado de racie pensantaj spiritoj, kapablaj bone kompari, ĝuste kompreni kaj prijuĝi ideojn, tezojn, tendencojn kaj sekve kapablaj elekti memstare la vojon, kiun ili opinias plej rekta, aŭ plej irebla por la liberigo de sia klaso kaj forkonduko de la homaro al kiel eble plej alta ŝtupo de civilizo kaj kulturo.

#La 90a SAT-Kongreso #Seulo #Gimpo #Koreio #Yakam Hotel #2017 #Esperanto #Sennacieca Asocio Tutmonda #Maldekstrema Movado #Socia Movado #Ekologiismo #Verdulo #Verda Partio #Vegetarano #Ĉielarko #Genro-diverseco #Sennaciismo #Liberpenso #Libero de Konscienco #Ateismo #Liberecano #Anarkiismo #Demokratio #Komunismo #Distribua Ekonomio #Feminismo #Laborista Movado #Marksismo #Pacismo #Eldona Fako Kooperativo #Lingva Egaleco #Homa Rajto #Junulara Movado #Kultura Diverseco

 

Respondi