[Anticipe rigardi la 90an SAT-Kongreson 9] Enrigardo al la Korea Literaturo (Rob Moerbeek)

[Anticipe rigardi la 90an SAT-Kongreson 9] Enrigardo al la Korea Literaturo (Rob Moerbeek)
[미리 보는 제90차 세계무민족성협회 대회 9] 한국 문학 들여다보기 (롭 모어백)

 

Ni invitas vin al La 90a SAT-Kongreso en Seulo/Gimpo!

Tutmondaj Progresemaj Sociaj Aktivistoj
sen interpretisto Rekte Komunikas per ESPERANTO!
Ni invitas vin en la 90a SAT-Kongreso kun Diskuto kaj Festo! 
 

Enrigardo al la Korea Literaturo

Stilfiguroj en Korea Esperanto-Literaturo & Lingvaj problemoj

Rob Moerbeek

Je la 14:00 en la 2a(Merkredo) de Aŭgusto, 2017
Diamanta Halo ĉe Yakam Hotelo 

Vane ni serĉus Korean literaturon en nia 'enciklopedio' ”Esperanto en Perspektivo” el 1974: gravaj tradukoj libroforme aperis nur ekde 1987. Sed tiujare startis provo prezenti ekan antologion de tiu kulturo. Li Hajpin mem kolektis kaj tradukis por sia majstraĵo ”Koreaj eseoj, noveloj kaj popolrakontoj”, en kiu li ankaŭ prezentis proprajn originalaĵojn. Plej kortuŝas lia ”Neforgesebla figuro” kaj de Ĉe Jo-an ”Homo kun koro”. Ambaŭ rilatas la tempon de granda mizero pro la terura enlanda milito 1950-1953. Tamen ambaŭ havas relative feliĉan finon: en la supoza aŭtobiografiaĵo savo de aliula infano, dum malsatadas la propraj; kaj la tradukaĵo memorigas pri la tragedia ironio el antikvaj grekaj dramoj: ni antaŭsentas kion la ĉefrolanto ŝajne ne komprenas. Unuafoje en sia vivo li provas ŝteli ĉe sufiĉe sprita posedanto.

Du jarojn poste ni povis ekkoni la historion de la korea alfabeto, verko de la 14-a-jarcenta reĝo Sejong: ”Esperantigita Hun Min Ĝong Um”, kiun tradukis Bak Giwan.

Samjare la sama Bak Giwan invitis al lernado de la nefacila Korea: “Facila aliro al Korea lingvo.”

La ”Nova Esperanto-Krestomatio” de William Auld du jarojn poste prezentas unu puraniman poemon el la korea ”La volo de blua ĉielo” de Nosan, en traduko de Gim Taekeng.

”Koreaj malnovaj rakontoj”, bele ilustritaj, aperis 10 jarojn post la unua libro, do en 1997: ilin preparis Sung Ho Cho.

Unu el la rakontoj, Ĉunhjang pri modle fidela edzino, formas la titolon de aparta, pli frua eldono (1989), kun du aliaj tekstoj, bele eldonitaj.

La sama Sung Ho Cho post du jaroj prezentis kune kun KIM Uson la tre riĉan “Korean Antologion de Noveloj” kun 26 tekstoj (1999). Ankoraŭ pli ampleksa eldono aperis ĵusege preparita por la 102-a UK. La aldonoj ĝenerale aperis en ”La Lanterno Azia”.

Denove pluraj rakontoj temas pri la ekonomia mizero pro la interna milito. Sed nun enestas ankaŭ miriga priskribo de la menopaŭzaj malkomfortoj, kun miriga empatio verkita de vira aŭtoro: ”Menopaŭzo de la Fratino”. Fremdiĝo en la propra loĝoĉambro montras psikan anksion plenrealisman (”La Ĉambro de Iu Alia”). ”Bonŝanca Tago” kunvivigas la sorton de malriĉega rikiŝisto kiu pro unika trovado de klientoj pli kaj pli distanciĝas de la malsanega edzino. (Ironio do ne estas monopolo de la okcidento.)

Sed ekologiistojn trafos la pena defendo de insulanoj kontraŭ ole-rafineja poluo, ĉe kiu aperas ankaŭ skandala korupto de preskaŭ la tuta advokataro. ”Pruvo de Senkulpeco”.

Samjare Aŭstra Esperanto-Movado eldonis modestan kajeron kun 14 ”Koreaj Rakontoj” sen indiko de la aŭtoroj kaj tradukintoj, sed foje spritaj.

En pluraj rakontoj budhistaj monaĥoj savas aŭ helpas malriĉulojn (”Eĥo”, ”La Ora Budho Dungŝinbul”). La religia literaturo pasintjare ricevis sian ”biblion” en ”Sanktaj libroj de Ŭonbulismo”, kies 788 paĝojn tradukis unu sola koreo, prof. CHOE Taesok. Enestas saĝaĵoj de mense tre fortaj Ŭonbulanoj, interalie Sotesano, kiu malgraŭ iliaj militkrmoj eĉ pri japanoj diris, ke li ne konas malamikojn.

Admirinde.

Mi prezentos kelkajn fragmentojn el ĉi ĉio.

Rob Moerbeek

 

* Se vi havas demandon pri la prelego, bonvole sendu mesaĝon al OKK : paze23@gmail.com

Ni bonvenigas la antaŭe skribitan demandon al prelegantoj! 

 

Aliĝu nun al la 90a SAT-Kongreso!

Reta Aliĝilo: http://sat90.org/caldera_forms_preview/

 

 SAT(Sennacieca Asocio Tutmonda) estas la plej grava tutmonda organizaĵo de laboristaj esperantistoj. Ĝi estas asocio, kiu celas faciligi la translingvajn kaj transnaciajn rilatojn inter tiuj homoj, kiuj luktas por mondo sen klasa nek alitipa ekspluatado. SAT celas per konstanta uzado de Esperanto kaj ĝia mondskala aplikado, helpadi al la kreado de racie pensantaj spiritoj, kapablaj bone kompari, ĝuste kompreni kaj prijuĝi ideojn, tezojn, tendencojn kaj sekve kapablaj elekti memstare la vojon, kiun ili opinias plej rekta, aŭ plej irebla por la liberigo de sia klaso kaj forkonduko de la homaro al kiel eble plej alta ŝtupo de civilizo kaj kulturo.

#La 90a SAT-Kongreso #Seulo #Gimpo #Koreio #Yakam Hotel #2017 #Esperanto #Sennacieca Asocio Tutmonda #Maldekstrema Movado #Socia Movado #Ekologiismo #Verdulo #Verda Partio #Vegetarano #Ĉielarko #Genro-diverseco #Sennaciismo #Liberpenso #Libero de Konscienco #Ateismo #Liberecano #Anarkiismo #Demokratio #Komunismo #Distribua Ekonomio #Feminismo #Laborista Movado #Marksismo #Pacismo #Eldona Fako Kooperativo #Lingva Egaleco #Homa Rajto #Junulara Movado #Kultura Diverseco

 

Respondi