[Anticipe rigardi la 90an SAT-Kongreson 8] Mia Esperanto domo en Kreto (Annie Grente)

[Anticipe rigardi la 90an SAT-Kongreson 8] Mia Esperanto domo en Kreto (Annie Grente)
[미리 보는 제90차 세계무민족성협회 대회 8] 크레타섬, 나의 에스페란토 집 (애니 그렌테)

 

Ni invitas vin al La 90a SAT-Kongreso en Seulo/Gimpo!

Tutmondaj Progresemaj Sociaj Aktivistoj
sen interpretisto Rekte Komunikas per ESPERANTO!
Ni invitas vin en la 90a SAT-Kongreso kun Diskuto kaj Festo! 

 

Mia Esperanto domo en Kreto​
sekvita de babilado pri Esperanto kaj mi(miaj vojaĝoj, mia instruado de Esperanto),
Esperanto kaj vi: kion oni faras por/per Esperanto.


Annie Grente

Je la 12:00 en la 31a(Lundo) de Julio, 2017
Diamanta Halo ĉe Yakam Hotelo 

Junulara renkontiĝo en Neapoli (Kreto) 18 ĝis 28 de Aŭgusto 2017

Neapoli (3000 loĝantoj) situas 45 km oriente de Heraklio, 15 km de Agios Nikolaos kaj 11 km de la maro (Sissi).

Jen niaj proponoj por vi,

junuloj 18 jaraĝaj ĝis … multe pli! Ĉiuj, kiuj sentas sin junaj!

Matenaj programeroj, laŭ la vetero, viaj deziroj, via nivelo en Esperanto :

-kurso/ludoj en Esperanto

-teatraĵo en Esperanto

-promenado tra la urbeto

-vizito al nia ĵardeno (enkonduko al permakulturo)

-preparado de kretaj pladoj por tagmanĝo

-merkredon (23/08): vizito al la bazaro en Agios Nikolaos (buso kostas 4 eŭrojn por iri kaj reveni)

-vizito al la fabrikisto de muzikaj instrumentoj (buzukoj, ktp…) en Neapoli

-jaŭdon: vizito al la bazaro en Neapoli

 

Posttagmezaj programeroj, laŭ la vetero, viaj deziroj :

-veturado al Agios Nikolaos: plaĝoj, haveno, belegaj fiŝoj… (buso kostas 4 eŭrojn por iri kaj reveni)

-vizito al la fabriko de oleo de olivoj en Neapoli

-piedirado al bela tipika vilaĝo : Limnes (4 km for)

 

Vesperaj programeroj:

-knaboj de la orfejo vizitos nin, ludoj kun ili (ili ŝategas piedpilkon!)

-prezento de miaj vojaĝoj en “Esperantujo”

-prezento de viaj diversaj talentoj (mi bedaŭrinde ne havas artistajn talentojn…)

 

 Tuttagaj ekskursoj:

-dimanĉe: ebleco partopreni en la 3 ĝis 5 horaj piedmigradoj de la loka grupo de marŝantoj

-piedmigrado tra la kamparo ĝis nia dometo en la montetoj kaj reveno per alia vojo (Plaka, Elunda (maro) kaj buso ĝis Agios Nikolaos kaj Neapoli : plimalpli 7 eŭroj por la buso)


Konsiloj: vi bezonos protektadon kontraŭ la suno, taŭgajn ŝuojn por promenadi tra la kamparo/montetoj. Povas esti kuloj ankaŭ…

Annie kaj Dominique atendas vin!

 

* Se vi havas demandon pri la prelego, bonvole sendu mesaĝon al OKK : paze23@gmail.com

Ni bonvenigas la antaŭe skribitan demandon al prelegantoj! 

 

Aliĝu nun al la 90a SAT-Kongreso!

Reta Aliĝilo: http://sat90.org/caldera_forms_preview/

 

 SAT(Sennacieca Asocio Tutmonda) estas la plej grava tutmonda organizaĵo de laboristaj esperantistoj. Ĝi estas asocio, kiu celas faciligi la translingvajn kaj transnaciajn rilatojn inter tiuj homoj, kiuj luktas por mondo sen klasa nek alitipa ekspluatado. SAT celas per konstanta uzado de Esperanto kaj ĝia mondskala aplikado, helpadi al la kreado de racie pensantaj spiritoj, kapablaj bone kompari, ĝuste kompreni kaj prijuĝi ideojn, tezojn, tendencojn kaj sekve kapablaj elekti memstare la vojon, kiun ili opinias plej rekta, aŭ plej irebla por la liberigo de sia klaso kaj forkonduko de la homaro al kiel eble plej alta ŝtupo de civilizo kaj kulturo.

#La 90a SAT-Kongreso #Seulo #Gimpo #Koreio #Yakam Hotel #2017 #Esperanto #Sennacieca Asocio Tutmonda #Maldekstrema Movado #Socia Movado #Ekologiismo #Verdulo #Verda Partio #Vegetarano #Ĉielarko #Genro-diverseco #Sennaciismo #Liberpenso #Libero de Konscienco #Ateismo #Liberecano #Anarkiismo #Demokratio #Komunismo #Distribua Ekonomio #Feminismo #Laborista Movado #Marksismo #Pacismo #Eldona Fako Kooperativo #Lingva Egaleco #Homa Rajto #Junulara Movado #Kultura Diverseco

Respondi