[Anticipe rigardi la 90an SAT-Kongreson 7] Kandelluma revolucio en Koreio dum 2016-2017 (KANG Hongu)

[Anticipe rigardi la 90an SAT-Kongreson 7] Kandelluma revolucio en Koreio dum 2016-2017 (KANG Hongu)
[미리 보는 제90차 세계무민족성협회 대회 7] 2016-2017 한국의 촛불 혁명 (강헌구)
 

Ni invitas vin al La 90a SAT-Kongreso en Seulo/Gimpo!

Tutmondaj Progresemaj Sociaj Aktivistoj
sen interpretisto Rekte Komunikas per ESPERANTO!
Ni invitas vin en la 90a SAT-Kongreso kun Diskuto kaj Festo! 

 

Kandelluma Revolucio dum 2016-2017

KANG Hongu(Kanguruo) 

Je la 12:00 en la 30a(Dimanĉo) de Julio, 2017
Diamanta Halo ĉe Yakam Hotelo  

Kandeluma manifestacio komencis la 29-a de oktobro en 2016 kaj daŭris ĝis la 11-a de marto 2017.
Ĉiujn sabatojn kunvenis ĉ. 17,000,000(17 milionoj) da popoloj, 21-a foje.
Antaŭ unu jaro koreoj ne imagis retirigon kaj arestigon de Prezidento Park Geun-hye kaj ĉefsekretario de prezidento kaj du ministroj.
Ĉi tiu revolucio donis al partoprenantoj konsciajn edukojn, precipe laboristoj kaj lernantoj. Ili reveninte el la kandellumaj manifestacioj diskutis kun najbaroj pri politiko kaj siaj spertoj.
Retiriĝo kaj arestiĝo de Prez. Park Geun-hye estis grava venko por popoloj.
Popolaj konscioj ŝanĝiĝas rapide post tiam. Sed ankorŭ restas profundaj koruptecoj, tiuj ĝenas nin.
Ĝusta voĉdonado estas pli grava ol kandelluma manifestacio, profesoro Son Hoĉeol diris tiel.

 

* Se vi havas demandon pri la prelego, bonvole sendu mesaĝon al OKK : paze23@gmail.com

Ni bonvenigas la antaŭe skribitan demandon al prelegantoj! 

 

Aliĝu nun al la 90a SAT-Kongreso!

Reta Aliĝilo: http://sat90.org/caldera_forms_preview/

 

 SAT(Sennacieca Asocio Tutmonda) estas la plej grava tutmonda organizaĵo de laboristaj esperantistoj. Ĝi estas asocio, kiu celas faciligi la translingvajn kaj transnaciajn rilatojn inter tiuj homoj, kiuj luktas por mondo sen klasa nek alitipa ekspluatado. SAT celas per konstanta uzado de Esperanto kaj ĝia mondskala aplikado, helpadi al la kreado de racie pensantaj spiritoj, kapablaj bone kompari, ĝuste kompreni kaj prijuĝi ideojn, tezojn, tendencojn kaj sekve kapablaj elekti memstare la vojon, kiun ili opinias plej rekta, aŭ plej irebla por la liberigo de sia klaso kaj forkonduko de la homaro al kiel eble plej alta ŝtupo de civilizo kaj kulturo.

#La 90a SAT-Kongreso #Seulo #Gimpo #Koreio #Yakam Hotel #2017 #Esperanto #Sennacieca Asocio Tutmonda #Maldekstrema Movado #Socia Movado #Ekologiismo #Verdulo #Verda Partio #Vegetarano #Ĉielarko #Genro-diverseco #Sennaciismo #Liberpenso #Libero de Konscienco #Ateismo #Liberecano #Anarkiismo #Demokratio #Komunismo #Distribua Ekonomio #Feminismo #Laborista Movado #Marksismo #Pacismo #Eldona Fako Kooperativo #Lingva Egaleco #Homa Rajto #Junulara Movado #Kultura Diverseco

 

Respondi