[Anticipe rigardi la 90an SAT-Kongreson 6] Gugla Pasporto? (Hiongun KIM)

[Anticipe rigardi la 90an SAT-Kongreson 6] Gugla Pasporto? (Hiongun KIM)
[미리 보는 제90차 세계무민족성협회 대회 6] 구글 국가? (김형근)

Ni invitas vin al La 90a SAT-Kongreso en Seulo/Gimpo!

Tutmondaj Progresemaj Sociaj Aktivistoj
sen interpretisto Rekte Komunikas per ESPERANTO!
Ni invitas vin en la 90a SAT-Kongreso kun Diskuto kaj Festo! 

 

Gugla Pasporto?

La ŝanĝoj de novtipaj laboroj, estonta homrajto, socia sistemo pro evoluo de A.I.(Artefarita Inteligento)

Hiongun KIM(Nomota) 

Je la 16:00 en la 30a(Dimanĉo) de Julio, 2017
Diamanta Halo ĉe Yakam Hotelo  

En ĉi tiu prelego, ni vidos, kio okazus, kial kaj kiel ĝi okazus, se Guglo fariĝus ia-speca nacio, kaj homoj komencus akiri Guglan pasporton. Ni kolektive diskutos, kio vere estas 'nacio', kiel ĝi devos esti en la estonta, teknologia utopio.

"Kio okazus, se Guglo fariĝus nacio, kaj havus aŭtoritaton de emisii sian propran pasporton? Kial Guglo devus fari tion, kaj kiel? Kiel internaciaj instancoj reagus kontraŭ Gugla nacieco?"

Guglo decidas gajni naciecan statuson ĉar ĝi volas plian merkaton. Varma diskuto okazas en la UN, kaj homoj konkludas, ke ekzistas nenia konkreta kialo ne doni la naciecan rolon al Guglo, se ĝi funkcius simile al normalaj nacioj.

Per teknologio de artefarita inteligento, kompetentaj laborantoj en Guglo vere bone zorgas la nacion, kaj kolektas ju pli da homoj al sia 'land-limo'.

Ĝia interna ideo plejparte temas pri enspezo de kapitalo, sam-kiel aliaj gigantaj firmaoj, kaj simple pro tia ekonomia kialo, Guglo kreas publikan servon ekster-ordinare bone, kaj homoj komencas dubi la neceson de sia propra nacieco heredita de gepatroj.

* Se vi havas demandon pri la prelego, bonvole sendu mesaĝon al OKK : paze23@gmail.com

Ni bonvenigas la antaŭe skribitan demandon al prelegantoj! 


Aliĝu nun al la 90a SAT-Kongreso!

Reta Aliĝilo: http://sat90.org/caldera_forms_preview/

 

 SAT(Sennacieca Asocio Tutmonda) estas la plej grava tutmonda organizaĵo de laboristaj esperantistoj. Ĝi estas asocio, kiu celas faciligi la translingvajn kaj transnaciajn rilatojn inter tiuj homoj, kiuj luktas por mondo sen klasa nek alitipa ekspluatado. SAT celas per konstanta uzado de Esperanto kaj ĝia mondskala aplikado, helpadi al la kreado de racie pensantaj spiritoj, kapablaj bone kompari, ĝuste kompreni kaj prijuĝi ideojn, tezojn, tendencojn kaj sekve kapablaj elekti memstare la vojon, kiun ili opinias plej rekta, aŭ plej irebla por la liberigo de sia klaso kaj forkonduko de la homaro al kiel eble plej alta ŝtupo de civilizo kaj kulturo.

#La 90a SAT-Kongreso #Seulo #Gimpo #Koreio #Yakam Hotel #2017 #Esperanto #Sennacieca Asocio Tutmonda #Maldekstrema Movado #Socia Movado #Ekologiismo #Verdulo #Verda Partio #Vegetarano #Ĉielarko #Genro-diverseco #Sennaciismo #Liberpenso #Libero de Konscienco #Ateismo #Liberecano #Anarkiismo #Demokratio #Komunismo #Distribua Ekonomio #Feminismo #Laborista Movado #Marksismo #Pacismo #Eldona Fako Kooperativo #Lingva Egaleco #Homa Rajto #Junulara Movado #Kultura Diverseco

 

Respondi