[Anticipe rigardi la 90an SAT-Kongreson 5] Nuklea akcidento en Fukuŝima kaj poste (Hori Jasuo)

[Anticipe rigardi la 90an SAT-Kongreson 5] Nuklea akcidento en Fukuŝima kaj poste (Hori Jasuo)
[미리 보는 제90차 세계무민족성협회 대회 5] 후쿠시마 핵 발전소 사고와 그 이후 (호리 야스오)

Ni invitas vin al La 90a SAT-Kongreso en Seulo/Gimpo!

Tutmondaj Progresemaj Sociaj Aktivistoj
sen interpretisto Rekte Komunikas per ESPERANTO!
Ni invitas vin en la 90a SAT-Kongreso kun Diskuto kaj Festo! 
 

Nuklea akcidento en Fukuŝima kaj poste


HORI Jasuo

naskiĝis en 1941, 75-jara, eksa instruisto de la angla lingvo. Mi lernis Esperanton kiam mi estis studento, kaj en miaj 40-aj jaroj mi komencis lerni ĝin serioze. Mia ĉefa verko estas serio de “Raportoj el Japanio”, kies 20a numero aperis en tiu ĉi majo. Nun mi dediĉas min al la progreso de Internacia Esperanto-Sumoo, kaj per tiu projekto mi volas ŝanĝi la movadon kaj ŝanĝi la mondon. 2-13-3 Ootone, Maebaŝi, ĝunma, Japanio 371-0825


Je la 14:00 en la 31a(Lundo) de Julio, 2017
Diamanta Halo ĉe Yakam Hotelo  


Antaŭ la Japana Katastrofo okazinta en marto 2011 en Japanio funkciis 54 nukleaj reaktoroj. Kiam la elektraj kompanioj preparis konstruadon de tiuj reaktoroj, okazis ĉie kontraŭbatalo de la loĝantoj, sed la kompanio subpremis la batalojn per mono kaj minaco, propagandante, ke la nukleaj reaktoroj estas absolute sekuraj. Preskaŭ ĉiuj japanoj tute ne havis intereson pri nukleaj centraloj kaj nur ĝuis luman vivon dank’ al elektro nuklee produktita.

Tamen troviĝis homoj, kiuj ĉiam avertis la kompaniojn kaj la socion pri danĝero de grandaj cunamoj, ĉar la japana insulo situas sur tre malstabilaj platoj kaj japanoj jam spertis grandegajn cunamojn, sed la kompanioj kaj la registaro neglektis tiun averton kaj faris neniun kontraŭrimedon. Ankaŭ Tokia Elektra Kompanio rimarkis la danĝeron de eblaj grandaj cunamoj, sed ĝi faris nenion kaj eĉ nun ĝi pledas, ke la cunamo ne estis antaŭvidebla, sekve la kompanio ne havas respondecon pri la akcidento.

Radioaktivaĵoj ne falas tuj apud la centralo, sed flugas laŭ ventoj. Radioaktivaĵoj el la nuklea centralo Fukuŝima flugis norden kaj poluis vilaĝojn kaj urbojn situantaj pli ol 60 kilometrojn for en Fukuŝima kaj ili plu fluis al Tokio kaj ĉirkaŭaj gubernioj situantaj 100, 200, 300 kilometrojn for. Ne nur fukuŝima-anoj, sed ankau tokio-anoj fuĝis pli norden, pli suden aŭ eĉ eksterlanden. Multaj devis forlasi sian hejmon kaj loĝi en provizora domo en fremda loko. Ankoraŭ troviĝas pli ol 30 000 homoj, kiuj rifuĝis.

Kion faris kaj faras la elektra kompanio Tokio kaj la registaro? Ili komencis “purigi” la medion, skrapante surfacan teron, haki arbojn kaj lavi tegmentojn, sekve aperis ĉie – en loĝkvartaloj, parkoj, kampoj, montetoj… kvantego da nigraj sakoj enhavantaj tiujn poluitan teron, herbojn kaj branĉojn. La registaro, dirante, “Nun tiuj urboj kaj vilaĝoj estas loĝeblaj, do la loĝantoj revenu hejmen”, komencis tranĉi helpon al la rifuĝintoj, kiuj perdis siajn profesion, trankvilan vivon kaj hejmon, feliĉan familian vivon, nome ĉion. Kaj la registaro ne nur refunkciigi aliajn reaktorojn, sed ankaŭ provas eksporti japanajn reaktorojn al la mondo, dirante, ke tiuj fariĝis pli sekuraj dank’ al la akcidento.

Mi vizitis multfoje la urbojn damaĝitajn pro la akcidento kaj renkontis multajn suferantojn. Mi parolos pri tio, kio okazis, okazas kaj okazos en Fukuŝima kaj en Japanio. La akcidento rilatas ne nur al Japanio, sed ankaŭ al la mondo.


* Se vi havas demandon pri la prelego, bonvole sendu mesaĝon al OKK : paze23@gmail.com

Ni bonvenigas la antaŭe skribitan demandon al prelegantoj! 


Aliĝu nun al la 90a SAT-Kongreso!

Reta Aliĝilo: http://sat90.org/caldera_forms_preview/

 

 SAT(Sennacieca Asocio Tutmonda) estas la plej grava tutmonda organizaĵo de laboristaj esperantistoj. Ĝi estas asocio, kiu celas faciligi la translingvajn kaj transnaciajn rilatojn inter tiuj homoj, kiuj luktas por mondo sen klasa nek alitipa ekspluatado. SAT celas per konstanta uzado de Esperanto kaj ĝia mondskala aplikado, helpadi al la kreado de racie pensantaj spiritoj, kapablaj bone kompari, ĝuste kompreni kaj prijuĝi ideojn, tezojn, tendencojn kaj sekve kapablaj elekti memstare la vojon, kiun ili opinias plej rekta, aŭ plej irebla por la liberigo de sia klaso kaj forkonduko de la homaro al kiel eble plej alta ŝtupo de civilizo kaj kulturo.

#La 90a SAT-Kongreso #Seulo #Gimpo #Koreio #Yakam Hotel #2017 #Esperanto #Sennacieca Asocio Tutmonda #Maldekstrema Movado #Socia Movado #Ekologiismo #Verdulo #Verda Partio #Vegetarano #Ĉielarko #Genro-diverseco #Sennaciismo #Liberpenso #Libero de Konscienco #Ateismo #Liberecano #Anarkiismo #Demokratio #Komunismo #Distribua Ekonomio #Feminismo #Laborista Movado #Marksismo #Pacismo #Eldona Fako Kooperativo #Lingva Egaleco #Homa Rajto #Junulara Movado #Kultura Diverseco

Respondi