[Anticipe rigardi la 90an SAT-Kongreson 4] Ekskursoj

[Anticipe rigardi la 90an SAT-Kongreson 4] Ekskursoj

Ni invitas vin al La 90a SAT-Kongreso en Seulo/Gimpo!

Tutmondaj Progresemaj Sociaj Aktivistoj
sen interpretisto Rekte Komunikas per ESPERANTO!
Ni invitas vin en la 90a SAT-Kongreso kun Diskuto kaj Festo! 
 

Ekskursoj


Tuttagaj Ekskursoj en la 1a(Mardo) de Aŭgusto, 2017

En Seulo kaj Buyeo
 

TT1 – Kultura Centro de Seulo

La 1a de Aŭgusto(Mardo) 08:00 ~ 18:00

Ĉarma Palaco, Belarta Strato, Katedralo, ktp. kun tagmanĝo: 28€


TT2 – Buyeo, ĉefurbo de antikva Baekje-regno

La 1a de Aŭgusto(Mardo) 08:00 ~ 18:00

Muzeo, Templo, Maŭzoleo, ktp. kun tagmanĝo: 30€

 

Duontagaj Ekskursoj en la 3a(Ĵaŭdo) de Aŭgusto, 2017

En insulo Ganghwa-doDT1 – Kelkajn Lokojn de Ganghwa-insulo

 La 3a de Aŭgusto(Ĵaŭdo) 08:00 ~ 13:00

Goryeogungji(Kastelejo de Goryeo Dinastio), Yongheung-gung Palaco, Ganghwa-Anglikana Eklezio(Seonggonghoi-Seongdang Preĝejo), Ganghwa-Pungmul Bazaro, Gwangseongbo Fortreso, Jogyesa Templo ktp. : 18€


DT2 – Veturon al Paca, Historia, Natura muzeoj kaj aliaj Heredaĵoj en Ganghwa-insulo

La 3a de Aŭgusto(Ĵaŭdo) 08:00 ~ 13:00

Ganghwa Pacmuzeo, Hwamunseok Kultura Centro, Ganghwa Historia Muzeo, Ganghwa Natura Muzeo, Tutmonda Heredaĵo Dolmeno, ktp. : 24€


Aliĝu nun al la 90a SAT-Kongreso!

Reta Aliĝilo: http://sat90.org/caldera_forms_preview/

 

 SAT(Sennacieca Asocio Tutmonda) estas la plej grava tutmonda organizaĵo de laboristaj esperantistoj. Ĝi estas asocio, kiu celas faciligi la translingvajn kaj transnaciajn rilatojn inter tiuj homoj, kiuj luktas por mondo sen klasa nek alitipa ekspluatado. SAT celas per konstanta uzado de Esperanto kaj ĝia mondskala aplikado, helpadi al la kreado de racie pensantaj spiritoj, kapablaj bone kompari, ĝuste kompreni kaj prijuĝi ideojn, tezojn, tendencojn kaj sekve kapablaj elekti memstare la vojon, kiun ili opinias plej rekta, aŭ plej irebla por la liberigo de sia klaso kaj forkonduko de la homaro al kiel eble plej alta ŝtupo de civilizo kaj kulturo.

#La 90a SAT-Kongreso #Seulo #Gimpo #Koreio #Yakam Hotel #2017 #Esperanto #Sennacieca Asocio Tutmonda #Maldekstrema Movado #Socia Movado #Ekologiismo #Verdulo #Verda Partio #Vegetarano #Ĉielarko #Genro-diverseco #Sennaciismo #Liberpenso #Libero de Konscienco #Ateismo #Liberecano #Anarkiismo #Demokratio #Komunismo #Distribua Ekonomio #Feminismo #Laborista Movado #Marksismo #Pacismo #Eldona Fako Kooperativo #Lingva Egaleco #Homa Rajto #Junulara Movado #Kultura Diverseco

 

[미리 보는 제90차 세계무민족성협회 대회 4] 대회 관광 프로그램 

제90차 세계무민족성협회(SAT) 대회로 초대합니다!

전 세계 진보적 사회운동가들이 통역 없이 에스페란토로 
직접 소통하는 토론과 축제의 장으로 여러분을 초대합니다.
 

<대회 관광 프로그램>

※대회 관광 프로그램은 현지 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

 

2017년 8월 1일(화) – 전일 관광 프로그램

서울과 부여에서
 

전일 관광 1 – 서울의 문화 중심지

8월 1일(화) 오전 8시 ~ 오후 6시

매력적인 고궁, 인사동 미술 거리, 성당, 조계사 등. 중식 포함 : 28유로(36,400원)


 

전일 관광 2 – 부여, 고대 백제 왕국의 수도

8월 1일(화) 오전 8시 ~ 오후 6시

궁남지, 정림사지5층석탑, 백마강, 낙화암, 고란사, 황포돛배, 백제문화단지 등. 중식 포함: 30유로(39,000원)

 

2017년 8월 3일(목) – 반일 관광 프로그램

강화도에서

반일 관광 1 – 강화도 주요 명소와 전등사 사찰 여행

8월 3일(목) 오전 8시 ~ 오후 1시

고려궁지, 성공회성당, 용흥궁, 풍물시장, 광성보, 전등사: 18유로(23,400원)

 

반일 관광 2 – 평화전망대, 역사/자연사/화문석 박물관과 강화도의 문화유산

8월 3일(목) 오전 8시 ~ 오후 1시

평화전망대, 화문석박물관, 역사박물관, 자연사박물관, 고인돌: 24유로(31,200원)

 

지금 제90차 세계무민족성협회 대회에 참가 신청하세요!

인터넷 참가 신청서: http://sat90.org/caldera_forms_preview/

‣ 참가신청 문의: 파즈 paze23@gmail.com

 

세계무민족성협회(SAT)란?

세계무민족성협회(SAT; Sennaciesa Asocio Tutmonda)는 전 세계 노동자, 시민 간의 대화를 촉진하고, 이를 통해 각 개인이 더욱 넓은 시야를 갖도록 하려고 1921년에 설립되었습니다. 한마디로 말해 SAT의 목적은 세계의 진보적인 사람들을 지원하는 것입니다. SAT 회원들은 에스페란토로 서로 교류하고, 함께 공부하고, 더 나은 삶을 위해 억압과 착취에 맞서 싸우는 일에 발 벗고 나서 서로 돕습니다.

 

#제90차 세계무민족성협회 대회 #SAT #서울 #김포 #한국 #2017 #약암호텔 #Esperanto #에스페란토 #Sennacieca Asocio Tutmonda #세계무민족성협회 #좌파 운동 #사회 운동 #생태주의 #녹색주의자 #녹색당 #채식주의자 #무지개 #성적 다양성 #무민족주의 #자유사상 #양심의 자유 #무신론 #자율주의 #아나키즘 #민주주의 #코뮤니즘 #공유 경제 #여성주의 #노동자 운동 #맑스주의 #평화주의 #출판협동조합 #언어적 평등권 #인권 #청년 운동 #문화 상대주의

Respondi