[Anticipe rigardi la 90an SAT-Kongreson 3] ABUNDAJ PROGRAMEROJ – Kulturaj Programoj

[Anticipe rigardi la 90an SAT-Kongreson 3] ABUNDAJ PROGRAMEROJ – Kulturaj Programoj

Ni invitas vin al La 90a SAT-Kongreso en Seulo/Gimpo!

Tutmondaj Progresemaj Sociaj Aktivistoj
sen interpretisto Rekte Komunikas per ESPERANTO!
Ni invitas vin en la 90a SAT-Kongreso kun Diskuto kaj Festo! 

ABUNDAJ PROGRAMEROJ

<KULTURAJ PROGRAMOJ>

Espera Mondo- Folklora Vespero

Je la 19:00 – 22:00 vespere en la 30a(Dimanĉo) de Julio, 2017

Safira Halo ĉe Yakam Hotelo

Mandala Meditada Praktado – JOE Eungyeong

Je la 15:00 – 18:00 posttagmeze de la 2a(Merkredo) de Aŭgusto, 2017

Kristala Halo ĉe Yakam Hotelo

Enirkotizo: 20 EUR (26,000 KRW)

Komedio "Malfermilo" – Saŝa Pilipovic kaj Franciska Toubale

Je la 19:00 vespere de la 2a(Merkredo) de Aŭgusto, 2017

Diamanta Halo ĉe Yakam Hotelo

Koncerna Video: https://www.youtube.com/watch?v=aaRrp-nBzIk&feature=youtu.be

 temas pri enmigrintoj kaj iliaj sociaj problemoj

krom tio abundaj kulturaj programeroj atendas vin!

– LEE Eunwoo – ARIARI: Korea opero "Pansori" kaj tradiciaj kantoj

– OFFORI-ATTA Pascal – Prezento de arto pentraĵoj, manfaritaĵoj, juveloj ktp ĉiuj faritaj en Ganao

– HUZIMOTO Hideko – Prezenti japanan Te-ceremonion

– TAHIRA Masako – Aŭkcio per Esperantaĵoj

– Kaj 2 teamoj de koreaj aktivistaj muzikistoj <Paca Agado Surstrato>: 1. Jelly, Meongu, Gurogu  2. Ssong, Minyeong, Kkomi

    

kaj tiel plu…….
 

Aliĝu nun al la 90a SAT-Kongreso!

Reta Aliĝilo: http://sat90.org/caldera_forms_preview/

 

 SAT(Sennacieca Asocio Tutmonda) estas la plej grava tutmonda organizaĵo de laboristaj esperantistoj. Ĝi estas asocio, kiu celas faciligi la translingvajn kaj transnaciajn rilatojn inter tiuj homoj, kiuj luktas por mondo sen klasa nek alitipa ekspluatado. SAT celas per konstanta uzado de Esperanto kaj ĝia mondskala aplikado, helpadi al la kreado de racie pensantaj spiritoj, kapablaj bone kompari, ĝuste kompreni kaj prijuĝi ideojn, tezojn, tendencojn kaj sekve kapablaj elekti memstare la vojon, kiun ili opinias plej rekta, aŭ plej irebla por la liberigo de sia klaso kaj forkonduko de la homaro al kiel eble plej alta ŝtupo de civilizo kaj kulturo.

#La 90a SAT-Kongreso #Seulo #Gimpo #Koreio #Yakam Hotel #2017 #Esperanto #Sennacieca Asocio Tutmonda #Maldekstrema Movado #Socia Movado #Ekologiismo #Verdulo #Verda Partio #Vegetarano #Ĉielarko #Genro-diverseco #Sennaciismo #Liberpenso #Libero de Konscienco #Ateismo #Liberecano #Anarkiismo #Demokratio #Komunismo #Distribua Ekonomio #Feminismo #Laborista Movado #Marksismo #Pacismo #Eldona Fako Kooperativo #Lingva Egaleco #Homa Rajto #Junulara Movado #Kultura Diverseco

 

[미리 보는 제90차 세계무민족성협회 대회 3] 풍성한 대회 프로그램 – 문화 프로그램

제90차 세계무민족성협회(SAT) 대회로 초대합니다!

전 세계 진보적 사회운동가들이 통역 없이 에스페란토로 
직접 소통하는 토론과 축제의 장으로 여러분을 초대합니다.


풍성한 대회 프로그램  <문화 프로그램>


민속의 밤 – 희망세상 공연

2017년 7월 30일(일) 저녁 7시 – 10시

약암호텔 사파이어 홀


만다라(曼陀羅) 명상 프로그램 – 조은경 

2017년 8월 2일(수) 오후 3시 – 6시

약암호텔 크리스털 홀

참가비: 20유로(26,000원)

 

연극 <병따개>(La Malfermilo) – 사샤 필리포비츠, 프란치스카 토우발레

2017년 8월 2일(수) 저녁 7시 – 8시

약암호텔 다이아몬드 홀

관련 동영상: https://www.youtube.com/watch?v=aaRrp-nBzIk&feature=youtu.be

 지구화 시대 이주민과 사회 문제를 다룬 희극 공연

 

그 외에도 아래와 같은 풍성한 문화 프로그램이 여러분을 기다립니다.

– 판소리 명인 이은우 님 가족이 진행하는 “아리아리” 판소리와 국악 공연

– 가나의 에스페란티스토 오포리-아타 파스칼 님의 그림, 수공예품, 장신구 전시회

– 후지모토 히데코 님의 일본 전통 다도(茶道) 시연회

– 타히라 마사코 님의 에스페란토 기념품 경매

– 폴린 가보릿 님의 어린이와 가족을 주제로 한 그림 수업

– 닐 브론슈타인 님의 기타 연주

– 호리 야스오 님의 세계 악기 연주

– 길바닥 평화 행동 한국 활동가 뮤지션 2팀의 공연: 1. 젤리, 멍구, 구로구 밴드 2. 쏭, 민영, 꼬미 밴드  

(길바닥 평화 행동 공연은 7/29일(토) 저녁 7시부터 Interkona Vespero에서)

    


지금 제90차 세계무민족성협회 대회에 참가 신청하세요!

인터넷 참가 신청서: http://sat90.org/caldera_forms_preview/

‣ 참가신청 문의: 파즈 paze23@gmail.com

 

세계무민족성협회(SAT)란?

세계무민족성협회(SAT; Sennaciesa Asocio Tutmonda)는 전 세계 노동자, 시민 간의 대화를 촉진하고, 이를 통해 각 개인이 더욱 넓은 시야를 갖도록 하려고 1921년에 설립되었습니다. 한마디로 말해 SAT의 목적은 세계의 진보적인 사람들을 지원하는 것입니다. SAT 회원들은 에스페란토로 서로 교류하고, 함께 공부하고, 더 나은 삶을 위해 억압과 착취에 맞서 싸우는 일에 발 벗고 나서 서로 돕습니다.

 

#제90차 세계무민족성협회 대회 #SAT #서울 #김포 #한국 #2017 #약암호텔 #Esperanto #에스페란토 #Sennacieca Asocio Tutmonda #세계무민족성협회 #좌파 운동 #사회 운동 #생태주의 #녹색주의자 #녹색당 #채식주의자 #무지개 #성적 다양성 #무민족주의 #자유사상 #양심의 자유 #무신론 #자율주의 #아나키즘 #민주주의 #코뮤니즘 #공유 경제 #여성주의 #노동자 운동 #맑스주의 #평화주의 #출판협동조합 #언어적 평등권 #인권 #청년 운동 #문화 상대주의

Respondi