[Anticipe rigardi la 90an SAT-Kongreson 1] Ni invitas vin al La 90a SAT-Kongreso en Seulo/Gimpo!

[Anticipe rigardi la 90an SAT-Kongreson 1]

Ni invitas vin al
La 90a SAT-Kongreso 
en Seulo/Gimpo!

Tutmondaj Progresemaj Sociaj Aktivistoj
sen interpretisto Rekte Komunikas per ESPERANTO!
Ni invitas vin en la 90a SAT-Kongreso kun Diskuto kaj Festo!  

 

ĜENERALAJ INFORMOJ

‣ Temo: Demokratio en Nuntempa Mondo

‣ Dato: la 29a Julio ~ la 5a Aŭgusto, 2017

‣ Loko: Yakam Hotelo (http://english.visitkorea.or.kr/enu/ACM/AC_EN_4_8.jsp?cid=351882)

‣ Hejmpaĝo: http://sat90.org/

 

ATINGEBLO

Senpaga Cirkula Servo de Aŭtobuso: Yak-am hotelo provizas la cirkulan servon de aŭtobuso inter la hotelo kaj seula metrostacidomo Song-jeong(linio 5a) ĉe elirejo n-ro 3(antaŭ Songjeong Gonginjungaesa 송정공인중개사), ĉiutage je 09:00 / 11:00 / 13:30 / 16:00. (1 horon bezonas al Yak-am Hotelo). Pli Detala Informo vidu jene http://sat90.org/generalaj-informoj/
 

 SAT(Sennacieca Asocio Tutmonda) estas la plej grava tutmonda organizaĵo de laboristaj esperantistoj. Ĝi estas asocio, kiu celas faciligi la translingvajn kaj transnaciajn rilatojn inter tiuj homoj, kiuj luktas por mondo sen klasa nek alitipa ekspluatado. SAT celas per konstanta uzado de Esperanto kaj ĝia mondskala aplikado, helpadi al la kreado de racie pensantaj spiritoj, kapablaj bone kompari, ĝuste kompreni kaj prijuĝi ideojn, tezojn, tendencojn kaj sekve kapablaj elekti memstare la vojon, kiun ili opinias plej rekta, aŭ plej irebla por la liberigo de sia klaso kaj forkonduko de la homaro al kiel eble plej alta ŝtupo de civilizo kaj kulturo.

 

 

 

[미리 보는 제90차 세계무민족성협회 대회 1]

제90차 세계무민족성협회(SAT) 대회로 초대합니다!

전 세계 진보적 사회운동가들이 통역 없이
에스페란토로 직접 소통하는,
토론과 축제의 장으로 여러분을 초대합니다.

 

‣ 주제: 오늘날 전 세계의 민주주의

‣ 일시: 2017년 7월 29일(토) ~ 8월 5일(토)

‣ 장소: 약암호텔 www.yakam.co.kr

‣ 홈페이지: sat90.org

‣ 참가신청 문의: 파즈 paze23@gmail.com

 

찾아오시는 길

무료셔틀버스: 서울 지하철 5호선 송정역 3번 출구 송정공인중개사/노루표페인트 앞에서

매일 오전 9시, 오전 11시, 오후 1시 30분, 오후 4시에 무료 셔틀버스 운영(호텔까지 1시간 소요).

(더 자세한 내용은 약암호텔 홈페이지 참조: http://www.yakam.co.kr/yakam_location.html )

 

세계무민족성협회(SAT)란?

세계무민족성협회(SAT; Sennaciesa Asocio Tutmonda)는 전 세계 노동자, 시민 간의 대화를 촉진하고, 이를 통해 각 개인이 더욱 넓은 시야를 갖도록 하려고 1921년에 설립되었습니다. 한마디로 말해 SAT의 목적은 세계의 진보적인 사람들을 지원하는 것입니다. SAT 회원들은 에스페란토로 서로 교류하고, 함께 공부하고, 더 나은 삶을 위해 억압과 착취에 맞서 싸우는 일에 발 벗고 나서 서로 돕습니다.

 

Respondi