Kulturaj Programoj

Mandala meditada praktikado (曼陀羅) : 20€

Unue aliĝu interesantoj, kiuj scivolas tradician desegnaĵon, ĝi ne nur estas pentraĵa agado, sed ankaŭ meditada praktikado dum la tempoj.  

Por sukcesigi belan kunlaboron aliĝintoj devas esti malpli 10.

Mandalo(曼陀羅 el la sanskrita lingvo: मण्डल / maṇḍala) signifas "cirklon" kaj estas nomo de rondforma aŭ kvadrata aĵo kun centro, kiu estis tradicie uzita religie.

En multaj kulturoj, ĉefe budhismaj kaj hinduismaj, mandaloj estis kaj estas uzataj kiel simboloj dum religiaj ritoj. 

Per budhismo, mandaloj estis disvastigitaj de Hindio kaj Tibeto en la tutan Orientan Azion.

En Ĉinio aŭ Japanio mandaloj prezentas ofte ideogramojn anstataŭ bildojn. Simbolo de mandalo  uzita en Koreio same kiel diversaj signifoj, kiu donos vin multan elpensadon farante la formon kune kun aliuloj.

 

Folklora Vespero 

 

"Espera Mondo" estas trupo de korea tradicia arto, kiu formiĝis en 1988. 

Ĝi debutis en Esperantujo en la 3-a Azia Kongreso, kiu okazis en Seulo en 2002. De post tiam ĝi daŭre aktivadas kaj prezentas koreajn tradiciajn artojn en Esperantujo per Esperanto. Kiel "delegitaro" de Koreio, kiu konsistas tute el esperantistoj, ĝi estas la ununura Esperanta trupo de tradicia korea arto. 

Jam reprezentanto de Esperan Mondo "Verdula" prezentis sian kanton kaj dancon persone en la Braŝova SAT-kongreso en Rumanio.

 

1. Danco de Tambureto kaj Papero (Ĉ. 5 min.) 

Ĝi estas ceremonia danco, en kiu oni preĝas al la ĉielo doni bonan ŝancon, longan vivon kaj feliĉon. Ĉielaj spirito kaj energio estas ricevitaj en la tambureto, kaj oni sankte purigas la lokon viŝante ĝin per la papero, tiel forpelante malpuron kaj plenigante la lokon per bono. 

 

2. "Samullori" (Ĉ. 9 min.) 

"Samullori" estas ludado de kvar frapmuzikiloj, kiu en la nuntempo rekreas koreajn tradiciajn ritmojn hereditajn de foraj antikvaj tempoj. Tiuj kvar frapmuzikiloj estas la "Ĝanguo", korea dukapa tamburo kun formo simila al sablohorloĝo, la "Gŭaenggŭari(kkwaenggwari)"-gongeto, la "Buk"-tamburo kaj la "Jing"-gongo. Per ili oni esprimas la esencon de frapmuzikila ludado unuiĝo de spiro de ĉiuj aĵoj sub la ĉielo, la Naturo kaj homoj, plena de varmega entuziasmo. 

 

3. "Sol-ĝanguo"-Ludado(Ĉ. 6 min.) 

Inter la diversaj koreaj popolmuzikiloj, la "ĝanguo"-tamburo esprimas ritmojn plej delikate kaj plej diversece, kaj inter la diversaj koreaj popolmuzikilaj ludadoj, la "sol- ĝanguo"-ludado, la simbolo de supereco, kapablas plej brile eltiri ĝissate la talenton de individuaj ludantoj. La fortoplenaj, vivecegaj ritmoj daŭras de komenco ĝis fino kiel tondra pluvego. 

 

4. "Buk"-Tambura Ludado(Ĉ. 6 min.) 

La "Buk"-tamburo, kies origino troveblas en la praepoko de la homa ekzistado, estas tamburo, kiu aŭdeblas en ĉiuj landoj de la terglobo, en ĉiu kazo kun sia propra distingiteco kaj siaj propraj karakterizaĵoj. La korea "Buk"-ludado, kiu eĉ kvazaŭ haltigas la sonon de korbatado, postulas altnivelan teknikon kaj delikatan lertecon. La esperoplenaj, manŝvitigaj ritmoj de tiu ludado havas amplekson de la ritmoj de kampara laboro ĝis la streĉaj ritmoj de la post-informadorevolucia moderna mondo. 

 

5. Glavodanco(Ĉ. 4 min. 30 sek.) 

Glavodanco havas longan historion kaj tradicion en Koreio. Ĝi estis prezentata jam antaŭ ĉirkaŭ mil kvincent jaroj. De antikva epoko glavo estis simbolo de rego per bono kaj defendo kontraŭ diversaj demonoj. Ŝajnas, ke vigla kaj vivanta dancado agordas kun Esperanto kiel simbolo de espero. 

 

6. Arirang, Koreaj Popolkantoj kaj Ganggangsullae(Ĉ. 15~20 min.) 

Jam delonge en sia vivo koreoj esprimas per popolkantoj vivon kaj malsanon, maljuniĝon kaj morton, plezuron kaj ĝojon kaj koleron kaj malĝojon, same kiel homoj en aliaj landoj. 

El niaj multaj popolkantoj, Arirang estas la plej fama, eĉ fariĝis nia nacia himno. 

Ĉiuj koreoj sentas la saman emocion kiam ili aŭdas aŭ mem kantas Arirang. 

Ganggangsullae estas la plej vigla kanto kaj ludo, per kiu unu animo formiĝas en granda cirklo de homoj saltantaj kune mano en mano. 

 

7. Nobela Danco "Ogŭangdae" ("Kvin Roluloj")(Ĉ. 5 min.) 

Ogŭangdae estas danco de kvin maskitoj leprulo, nobelo, bonzo, paviano kaj "ĉemil", iu ĵaluza virino. La formoj de la maskoj kaj la dancoj esprimas la respektivajn karakterojn. Ili reflektas la vivon de la popolanoj kaj satire traktas la vivon de la nobeloj. 

 

8. Pungmulpangut aŭ Ludo de Popolaj Muzikiloj(Ĉ. 10~13 min.) 

La "Pungmul"-ludo, kiu naskiĝis de la komuna laborado en korea tradicia agrikultura socio, esprimas kiel ĉiuj sendepende de aĝo aŭ sekso foje faris tian laboro kune, kaj la perfektaj unueco kaj unuanimeco montrataj en ĝi montras la forton de tia kunlabora komunuma socio. 

Respondi